Ga naar de content van deze pagina.

In de periode van 1 juni tot 1 september 2020 krijgen Thoolse horecaondernemers meer ruimte voor hun terrassen. Met deze verruiming kunnen zij beter voldoen aan de voorwaarde van social distancing. Verschillende horecaondernemers deden al een verzoek aan het college in deze richting. 

Het college geeft toestemming bestaande terrassen op openbare grond uit te breiden, zodat coronamaatregelen- zoals bijvoorbeeld afstand houden, beter kunnen worden nageleefd. Het is in principe niet de bedoeling dat extra tafels en stoelen worden bijgeplaatst, al krijgt men daar wel ruimte voor op het moment dat nu geen terras aanwezig is. In dat geval mogen - waar mogelijk - 5 tafels worden bijgeplaatst. Aan de ondernemers wordt uitdrukkelijk verzocht zelf de omwonenden te informeren over de uitbreiding van hun terras en om, als sprake is van meerdere horecaondernemers bij elkaar, gezamenlijk een plan in te dienen.

Een kernteam van de gemeente zal de verzoeken beoordelen. Daarbij wordt gelet op zaken als verkeersveiligheid, weggebruik door voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers, toegankelijkheid van hulpdiensten en de mogelijkheden (en onmogelijkheden) in het geval van een weekmarkt. Omdat elke locatie anders is, is dit een maatwerktraject. De uitbreiding is tijdelijk en alleen bedoeld voor gevestigde horecaondernemers. In augustus vindt een heroverweging plaats, of zoveel eerder als maatregelen vanuit het Rijk of de Veiligheidsregio Zeeland daar aanleiding toe geven.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met de bedrijfscontactfunctionaris Hendrik Kievit via  telefoonnummer 14 0166.