Ga naar de content van deze pagina.

Vanwege de aangescherpte maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, vervalt onze avondopenstelling op donderdagavond. Dit geldt voor 19 en 26 maart en 2 april. Tot en met 6 april 2020 werken wij alleen nog op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar het algemene nummer 14 0166. Wij geven voorrang aan spoedgevallen en vragen u daarnaast om waar mogelijk aanvragen digitaal te doen via onze website.


Paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt u telefonisch een afspraak maken. De telefoniste maakt dan een beoordeling of de uitgifte van uw document een spoedgeval is. Een afspraak maken voor het afhalen van het reisdocument is niet nodig. Als u bericht heeft gekregen dat het klaar ligt, kunt u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis op komen halen.


Overzicht digitale producten

Hulpvragen op het gebied van bijvoorbeeld Wmo, Jeugdhulp, vervoer en mantelzorg kunt u ook via www.tholen.nl doen. Verder kunt u digitaal onder andere uw verhuizing doorgeven, huwelijksaangifte doen, een ontheffing aanvragen om een obstakel op de open­bare weg te plaatsen (bijvoorbeeld een puincontainer) of geheimhouding persoonsgegevens aanvragen. Voor een compleet overzicht van onze digitale producten kunt u terecht op onze website. Mocht het niet lukken om digitaal een aanvraag in te dienen, dan kunt u bellen naar ons algemene nummer: 14 0166.


Zo goed mogelijk van dienst

We blijven u zo goed mogelijk van dienst en volgen in ons dagelijks werk de richtlijnen van de landelijke overheid. Aan u vragen we alleen op het gemeentehuis te komen als u geen verkoudheids- of griepklachten heeft. Zo werken we samen aan de bestrijding van het coronavirus.