Wat zijn de landelijke afvaldoelstellingen?

De gemeente geeft met het invoeren van deze wijzigingen in de wijze van afval- en grondstoffen inzamelen invulling aan de landelijke doelstelling waar elke gemeente in 2020 en 2025 moet voldoen. We gaan met heel Nederland van afval naar grondstoffen (VANG):
1) in 2020 mag er nog maar 100 kg afval per persoon per jaar worden ingeleverd en
2) in 2025 moet dit nog verder dalen naar 30 kg afval per persoon per jaar.

Ook buurgemeentes zullen dus op een andere manier afval gaan inzamelen. Er zijn al andere gemeenten in Nederland die de frequentie voor het inzamelen van het restafval eerder naar 1x per 4 weken hebben ingevoerd. De gemeente Tholen is hierin niet de eerste gemeente.


Terug naar veelgestelde vragen