Wat is er gewijzigd?

De gemeente heeft vanaf oktober 2016 de inzamelfrequentie van plasticafval eerst verhoogd. De plastic verpakkingen en drankenkartons worden sindsdien tweemaal zo vaak opgehaald (1 x per 2 weken). Vanaf 1 januari 2017 wordt de inzamelfrequentie voor het restafval teruggebracht naar 1x per 4 weken. Met het terugbrengen van de inzamelfrequentie voor het restafval naar 1 x per 4 weken en het verhogen van het inzamelen van plasticafval, zitten we weer terug op het niveau van voor 1 oktober qua aantal inzamelrondes. Alleen op een andere manier! Dit vraagt wat aanpassing. Maar: als bijvoorbeeld de plastic verpakkingen apart gehouden worden, dan scheelt dat méér dan 50% ruimte in de grijze container. Wist u dat melkverpakkingen en drankenkartons ook bij het plasticafval mogen? Dat scheelt ook veel ruimte.


Terug naar veelgestelde vragen