Waarom voert gemeente Tholen een wijziging m.b.t. de inzameling van afval in?


Dit heeft allereerst een milieu aspect. Daarnaast zijn er landelijke doelstellingen.
Veel materiaal wat wij nu als afval weggooien, kan weer gebruikt worden als grondstof.
Door grondstoffen te sparen, sparen we het milieu. Grondstoffen zijn waardevol en leveren ook geld op. Dat is mooi meegenomen, want de afvalstoffenheffing is kostendekkend.
Dalen de kosten voor het inzamelen of stijgen de inkomsten door het aanleveren van recyclebare grondstoffen dan daalt de heffing dus en betalen de inwoners minder.
Landelijke doelstelling waar elke gemeente in 2020 en 2025 aan moet voldoen:
In 2020 mag er nog maar 100 kg afval per persoon per jaar worden ingeleverd.
In 2025 moet dit nog verder dalen naar 30 kg afval per persoon per jaar.


Terug naar Veelgestelde vragen