Waarom mag ik geen fijn huishoudelijk afval aanbieden op de milieustraat?

Voor het aanbieden van deze afvalstromen zijn er in Zeeland door het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ, een samenwerkingsverband tussen de 13 Zeeuwse gemeenten) 13 regionale milieustraten ingericht. De samenwerkende gemeenten hebben acceptatieregels opgesteld met betrekking tot welke grof huishoudelijke afvalstromen en hoeveelheden dan wel recyclebare stromen er op de milieustraten mogen worden aangeboden.

Fijn huishoudelijk reststromen mogen niet op de regionale milieustraten worden geaccepteerd.


Terug naar veelgestelde vragen