Ik krijg mijn container nooit leger!

Ervaringen in het land leren dat het met beetje extra inspanning mogelijk is om zoveel grondstoffen uit het afval te halen dat er maar 5 kg echt afval per persoon in 2 tot 4 weken overblijft. Dat is ongeveer 60 tot 125 kg per jaar per huishouden. Ook in Tholen gaan we het project 100-100-100 vanaf 1 april 2017 draaien: 100 gezinnen die 100 dagen lang proberen om 100% afvalvrij te leven. Er is met een sorteeranalyse gekeken wat er qua ruimte (volume) nog in het restafval van de gemeente Tholen zit dat er uitgehaald kan worden, bijvoorbeeld: 
• 9,4% GFT-afval;
• 8,3% papier en karton;
• 4,3% drankenkartons en 
• 61% kunststof. 

Bij elkaar meer dan 80 %. Goed scheiden zal dus wel degelijk ruimte opleveren in de grijze container.


Terug naar veelgestelde vragen