Bij de milieustraat mag ik grof huishoudelijk afval inleveren, maar geen fijn huishoudelijk afval. Wat is het verschil?

Fijn huishoudelijk afval zijn afvalstoffen die je als huishouden maakt of kleine hoeveelheden afval die in de grijze afvalcontainer passen. Het gaat hierbij om een kleine hoeveelheid niet te (her)gebruiken restafval die niet thuishoort bij het groente-, frui- en tuinafval, papier/ karton, etc. Bij grof huishoudelijk afval kunt u denken aan huishoudelijke afvalstoffen die soms vrijkomen in uw huishouden en die te groot of te zwaar zijn om in de grijze afvalcontainer aan te bieden. (Zoals: herbruikbare huisraad, metalen, hout, puin, wit- en bruingoed, grond, klein chemisch afval). Ook bestaat er grof huishoudelijk tuinafval  -zoals snoeihout en takken – dat niet via de groene container kan worden afgevoerd.


Terug naar veelgestelde vragen