Ga naar de content van deze pagina.

Tijdens een zitting bij de Raad van State eerder deze week is een zaak behandeld waarin de gemeente Tholen een partij is; de (hoger) beroepsprocedure van C.J. Bolijn en Foundation Maerloo.

 

Deze procedure is gestart tegen het besluit van 17 januari 2017 van het college van burgemeester en wethouders tot invordering van een eerder opgelegde last onder dwangsom. Deze last onder dwangsom is op 13 april 2015 door het college aan mevrouw C.J. Bolijn opgelegd vanwege de aanwezigheid van illegale bouwwerken op haar perceel aan de Campweg 3 in Sint Philipsland.

 

In de onderliggende stukken bij de rechtszaak worden verschillende aantijgingen naar buiten gebracht, gericht tegen het college van B&W en de ambtelijke organisatie; meer specifiek burgemeester G. van de Velde-de Wilde en gemeentesecretaris S. Nieuwkoop, waarin o.a. wordt gesteld dat onrechtmatige besluiten zijn genomen en mee is gewerkt aan de doelen van een terroristische en criminele organisatie. Deze beschuldigingen zijn suggestief van aard en hebben grote impact op alle betrokkenen.

 

Het college meent er zoveel mogelijk aan te doen de gemeente op de best mogelijke wijze te besturen, waarbij ook integriteit te allen tijde hoog in het vaandel staat. Het college neemt dan ook nadrukkelijk afstand van alle aantijgingen en bereidt in samenspraak met ‘Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen’ juridische maatregelen voor. Ook is de Commissaris van de Koning in Zeeland op de hoogte gesteld.