Ga naar de content van deze pagina.

Op 4 mei om 20.00 uur staat Nederland weer even stil. Ook in Tholen, in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort in Tholen. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Vanwege de positieve ervaringen vindt ook dit jaar de kranslegging op afroep plaats. Geïnteresseerden kunnen zich weer aanmelden.

 

Aanmelden

De gemeente vraagt inwoners, verenigingen of instanties die bloemen/kransen willen leggen zich vooraf te melden bij de gemeente Tholen. Op deze manier kunnen we de gegevens tijdig verwerken in de lijst met af te roepen namen.

 

Contactgegevens

Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar communicatie@tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Teeuw via telefoonnummer 14 0166. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 27 april 2017 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen.

 

Vrijheid

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld. Sinds 1947 is Nederland betrokken geweest bij ruim vijftig vredesmissies.


Inmiddels hebben ruim tachtigduizend Nederlandse soldaten gediend in onder meer Libanon, Irak, Cambodja, Angola, Oeganda, Rwanda, Kosovo, Bosnië, Liberia en Afghanistan. Deze militairen hebben zich ingezet voor vrede en veiligheid, in dienst van de internationale rechtsorde. Tijdens sommige van deze vredesmissies vallen er ook slachtoffers. Ook deze slachtoffers herdenken we op 4 mei.