Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


 • Sint-Annaland – Klipper 69: het plaatsen van een berging en een overkapping (ontvangen op 6 februari 2020).
 • Sint-Annaland – Klipper 47 en 49: het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (ontvangen op 6 februari 2020).
 • Sint-Maartensdijk – Jacoba van Beierenstraat en Frank van Borselenstraat: het bouwen van 3 twee onder één kap woningen (ontvangen op 5 februari 2020).
 • Stavenisse – Buurtweg 49: het plaatsen van een dakkapel (ontvangen op 3 februari 2020).
 • Tholen – Ceresweg: het plaatsen van een camerasysteem t.b.v. een zonnepark (ontvangen op 31 januari 2020).

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:


 • Sint Philipsland – Hengelosestraat 22: het verbouwen en uitbreiden van een woning (verzonden op 4 februari 2020).
 • Sint-Annaland – Suzannaweg 48 t/m 66 (even): het bouwen van 10 woningen (verzonden op 7 februari 2020).
 • Sint-Maartensdijk – Nijverheidsweg 15: het uitbreiden van een bedrijfspand (verzonden op 4 februari 2020).
 • Sint-Maartensdijk – Koningin Julianastraat 18: het plaatsen van een kachelpijp (verzonden op 4 februari 2020)
 • Stavenisse – Buurtweg 2: het plaatsen van een tijdelijke woonruimte (verzonden op 31 januari 2020)
 • Tholen – Het Lint t.h.v. nr. 1 t/m 11 en Hofstede t.h.v. nr. 2 t/m 12: het kappen van 8 bomen (verzonden op 7 februari 2020).
 • Tholen – Secretaris Labanstraat 17: het plaatsen van een erfafscheiding en blokhut (verzonden op 6 februari 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen voor de locatie gelegen aan de Rädda Barnenstraat 7 te Sint-Maartensdijk.

 

Bovengenoemde melding ligt met ingang van 14 februari 2020 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

ONTHEFFING 

 Verleende ontheffing van de geluidsvoorschriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 12-dagenregeling voor voetbalvereniging SC Stavenisse, Pilootweg 1, Stavenisse van 8 februari 2020 van 19:00 tot 23:00 uur. Activiteit: Ten gehore brengen van versterkte muziek, sterker dan achtergrondmuziek. Feest in de voetbalkantine van voetbalvereniging SC Stavenisse.