Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 •  Sint Philipsland - Steintjeskreek 33: het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen op 31 mei 2021).
 •  Sint-Annaland - Bezaan: het bouwen van een woning (ontvangen op 28 mei 2021).
 •  Tholen - Cromvliet 36: het wijzigen van de voorgevel en vernieuwen dakkapellen (ontvangen op 25 mei 2021).
 •  Tholen - Regentessestraat 42: het bouwen van een aanbouw (ontvangen op 26 mei 2021).
 •  Tholen – Molenvlietsedijk 13d: het bouwen van een woning (ontvangen op 31 mei 2021).
 •  Tholen - Energieweg 11d: het vergroten van een bedrijfspand (ontvangen op 31 mei 2021).

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken om 9:30 uur. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vergaderen de commissieleden via een digitale verbinding. In de vergadering worden aanvragen omgevingsvergunning en vooroverlegplannen behandeld. Indien het noodzakelijk is zal de commissie telefonisch contact opnemen met aanvragers voor een toelichting op een bouwplan.

De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij het cluster Vergunningen en Handhaving van Team Ruimte, (telefoon 14 0166). 

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 •  Sint-Annaland - Raiffeisenstraat 7: het plaatsen van een opbouw op de garage (verzonden op 3 juni 2021).
 •  Sint-Annaland - Hoenderweg 95: het plaatsen van een overkapping (verzonden op 31 mei 2021).
 •  Sint-Annaland - Bierensstraat 15: het realiseren van een opbouw (verzonden op 1 juni 2021).
 •  Stavenisse - Prinses Beatrixstraat 20: het uitbreiden van een woning (verzonden op 3 juni 2021).
 •  Tholen - Kerkstraat 2: het verbouwen van een pand (verzonden op 2 juni 2021).
 •  Tholen - Stevinweg 2: het plaatsen van een reclamezuil (verzonden op 31 mei 2021).
 •  Tholen - Oesterdam 215: het plaatsen van een vrijstaande berging (verzonden op 31 mei 2021).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen en Handhaving van Team Ruimte, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid".

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.