Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvraag/ aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag/aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 • Oud-Vossemeer –  Klaverveld: het bouwen van een stallingsruimte (ontvangen op 9 mei 2019).
 • Sint Philipsland –  Stationsstraat 2 t/m 16: het bouwen van 8 woningen (ontvangen op 7 mei 2019).
 • Sint-Annaland – Havenweg 1 t/m 97 (oneven): het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van een woonzorgcomplex (ontvangen op 8 mei 2019)
 • Sint-Annaland –  Molendijkseweg 9: het realiseren van diverse kantoorruimten (wijzigen gebruik) (ontvangen op 1 mei 2019).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Poortvliet –  Zwarteweg 1: het bouwen van een loods (verzonden op 9 mei 2019)
 • Sint Philipsland –  Sluisweg 12a: het bouwen van een schuur (verzonden op 9 mei 2019).
 • Sint-Annaland – Spinnaker 41: het bouwen van een woning (verzonden op 10 mei 2019)
 • Sint-Annaland –  Suzannaweg 42: het plaatsen van dakkapellen (verzonden op 7 mei 2019).
 • Tholen –  Regentessestraat 51: het stucadoren van de zijgevel (verzonden op 8 mei 2019).
 • Tholen – Secretaris Labanstraat 17: het bouwen van een woning (verzonden op 7 mei 2019).
 • Tholen – Vossemeersepoort 22: het wijzigen van aanbouw zijgevel en vernieuwen kozijn achtergevel (verzonden op 7 mei 2019).
 • Tholen – Oesterdam 243, 255, 263 en 265: het bouwen van 4 recreatiewoningen (verzonden op 6 mei 2019).
 • Tholen – Oesterdam 239, 253, 267 en 271: het bouwen van 4 recreatiewoningen (verzonden op 6 mei 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij een melding ingevolge artikel 4, lid 3  van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van A. van Tilburg B.V., Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer voor de inzet van een mobiele puinbreekinstallatie op het werk aan de Krabbenkreekweg (werkhaven) te Sint Philipsland. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 27 mei 2019 tot en met 14 juni 2019.