Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 • Scherpenisse – Gatweg 4: het tijdelijk plaatsen van een frietkar (ontvangen op 28 juli 2018).
 • Scherpenisse – ter hoogte van Lage Broekweg/Lage Broekdreef : het verwijderen en aanleggen van een nieuwe middenspanningsverbinding (ontvangen op 1 augustus 2018).
 • Sint-Annaland – Kromsteven: het bouwen van één 2 onder 1 kapwoning (ontvangen op 30 juli 2018).
 • Sint-Annaland – Kromsteven: het bouwen van één 2 onder 1 kapwoning (ontvangen op 30 juli 2018).
 • Stavenisse – Buurtweg 17: het uitbreiden van een recreatiewoning (ontvangen op 1 augustus 2018).
 • Stavenisse – Zandweg 2: het wijzigen van het gebruik van een pand (ontvangen op 26 juli 2018).
 • Tholen – Dalemsestraat 31: het gebruiken van de verdieping t.b.v. praktijkruimte (ontvangen op 31 juli 2018).


Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 • Sint Philipsland – Handelsweg 2: het verbouwen van een bedrijfspand (verzonden op 31 juli 2018).
 • Sint-Annaland – Veilingweg 17: het vervangen van een luifel (verzonden op 1 augustus 2018).
 • Sint-Maartensdijk – Verbindingsweg 4 : het bouwen van een loods (verzonden op 1 augustus 2018).
 • Stavenisse – Stoofdijk 12: het bouwen van een loods (verzonden op 3 augustus 2018).
 • Tholen – Schelde-Rijnweg 72, 74, 76 en 78: het bouwen van 4 woningen (verzonden op 3 augustus 2018).
 • Tholen – Burgemeester Van Stapelestraat 26: het bouwen van twee erkers en een garage (verzonden op 2 augustus 2018).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.