Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 • Sint-Annaland – Spuistraat /Havenweg: het vervangen van gevelreclame (ontvangen op 4 december 2019).
 • Sint-Annaland – Vroonland 33: het wijzigen van het uiterlijk van de woning (ontvangen op 2 december 2019).
 • Stavenisse – Zandweg 2: het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een loods (ontvangen op 3 december 2019).
 • Tholen – Kaaij 2: het vervangen van gevelreclame (ontvangen op 4 december 2019).
 • Tholen – Lorentzweg 4: het verbouwen van een bedrijfsruimte (ontvangen op 3 december 2019).
 • Tholen – Slachtveld 3: het wijzigen van de voorgevel van de garage (ontvangen op 3 december 2019).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert 16 december om 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Poortvliet – Achterstraat 30: het wijzigen van de gevels (verzonden op 5 december 2019).
 • Poortvliet – Molenstraat 44b: het plaatsen van een schutting (verzonden op 4 december 2019).
 • Scherpenisse – Dorpsweg 4: het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de overheaddeur in de berging (verzonden op 2 december 2019).
 • Tholen – Abraham Beeckmanlaan 6 t/m 28 (even): het verbouwen en uitbreiden van een school (brede school) (verzonden op 5 december 2019).
 • Tholen – Burgemeester van Stapelestraat 10: het bouwen van een woning (verzonden op 4 december 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan de Westkerkseweg 61 te Scherpenisse.

Bovengenoemde melding ligt met ingang van  13 december 2019 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 0166.

  

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan de Pluimpotweg 54 te Sint-Maartensdijk.

Bovengenoemde melding ligt met ingang van  13 december 2019 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de RUD Zeeland, telefoonnummer 06 51205993.