Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 • Oud-Vossemeer – Ring 9: het bouwen van een garage (ontvangen op 3 september 2019).
 • Sint Philipsland – Gladiolenstraat 2: het plaatsen van een overkapping (ontvangen op 30 augustus 2019).
 • Sint-Maartensdijk – ter hoogte van Provincialeweg 58 en 60: het aanleggen van een fietspad (en bijbehorende werkzaamheden) (ontvangen op 2 september 2019).
 • Tholen – Eeweg 2: het aanleggen van een paardrijbak (ontvangen op 29 augustus 2019).
 • Tholen – Oesterdam 263 en 267: het bouwen van 2 vrijstaande bergingen (ontvangen op 2 september 2019).

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon nummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Oud-Vossemeer – Klaverveld 47: het plaatsen van 3 kozijnen in de voorgevel (verzonden op 6 september 2019).
 • Oud-Vossemeer – Bonenblokstraat 8: het vervangen van gevelreclame (verzonden op 6 september 2019).
 • Poortvliet – Engelaarsdijk 2: het bouwen van een loods (verzonden op 6 september 2019).
 • Sint Philipsland – Eendrachtstraat 52a: het vervangen van gevelreclame (verzonden op 6 september 2019).
 • Sint-Annaland – Veilingweg 20a: het bouwen van een bedrijfspand (verzonden op 4 september 2019).
 • Sint-Annaland – Zeilkast 1: het bouwen van een woning (verzonden op 3 september 2019).
 • Sint-Annaland – Oude Zeedijk 12: het bouwen van een derde rundveestal (verzonden op 2 september 2019).
 • Sint-Maartensdijk – Westvest/Hammerskjöldstraat: het kappen van 4 bomen (verzonden op 4 september 2019).
 • Tholen – Deltaweg 4: het kappen van 4 bomen (verzonden op 4 september 2019).
 • Tholen – Deltaweg 4: het plaatsen van twee containers (verzonden op 2 september 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan de Veerdijkseweg 4 te Scherpenisse.

 

Bovengenoemde melding ligt met ingang van 13 september 2019 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de RUD Zeeland, telefoonnummer 06 51205993.