Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 • Poortvliet – Kruytenburgseweg 1: het wijzigen van het gebruik, t.b.v. frituurruimte (ontvangen op 23 november 2018).
 • Poortvliet – Pelleweg 1: het bouwen van een loods en een mestsilo (ontvangen op 23 november 2018).
 • Poortvliet – Schoolstraat 3: het bouwen van een woning (ontvangen op 24 november 2018).
 • Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 148: het kappen van een eik (ontvangen op 15 november 2018).
 • Stavenisse – Stoofdijk 13: het plaatsen van een overkapping (ontvangen op 21 november 2018).
 • Tholen – Molenvlietsedijk: het vervangen van een rioolwaterpersleiding (ontvangen op 22 november 2018).


Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Poortvliet – Onder de Zeedijk 2a: het plaatsen van een tijdelijke stacaravan (verzonden op 28 november 2018).
 • Sint Philipsland – Stationsstraat 23: het renoveren van de voorgevel schuur (verzonden op 26 november 2018).
 • Sint-Maartensdijk – Noordpoort 2: het starten van een ijssalon (verzonden op 28 november 2018).
 • Tholen – Oudelandsestraat 19: het verbouwen van een bedrijfspand (verzonden op 30 november 2018).
 • Tholen – Bastion 2 t/m 14 (even): het bouwen van 7 woningen (verzonden op 30 november 2018).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.