Ga naar de content van deze pagina.

De komende winterperiode zal de gemeente haar peilbuizen (het zijn er iets meer dan honderd) controleren en reinigen. Ook worden enkele nieuwe peilbuizen geplaatst in de kernen Tholen en Sint Philipsland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf H2O Meetnetbeheer. Omdat de peilbuizen in het trottoir of het openbaar groen liggen, zullen de werkzaamheden niet voor overlast zorgen.


Peilbuizen 

Een peilbuis is een buis die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater vast te stellen, of voor bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. De peilbuizen van de gemeente worden twee keer per maand handmatig gemeten. De peilbuizen zijn/worden geplaatst in het kader van projecten en/of voor algemeen inzicht in het grondwaterstandsverloop.


Vragen?

Mocht u vragen hebben over peilbuizen of grondwaterstanden dan kunt u contact opnemen met Wim de Vries via 14 0166 of wvr@tholen.nl