Ga naar de content van deze pagina.

Zaterdag 17 april start de lokale Speeltuinbende Tholen met een digitale bijeenkomst.

De leden van de Speeltuinbende krijgen uitleg hoe ze de speeltuinen gaan testen. Tijdens het testen zal één van de vragen zijn: 'Kunnen jullie er goed samen spelen?'. Bij het testen kunnen ze ook aangeven welke problemen ze ervaren bij de speeltuinen.

 

Inclusief spelen

Inclusief spelen is een heel belangrijk onderdeel voor de samenleving en belangrijk voor alle kinderen. Inclusief spelen betekent dat alle kinderen samen kunnen spelen en bewegen. Dat kan bijvoorbeeld in goed toegankelijke speeltuinen. Inclusief spelen betekent dat kinderen met en zonder beperking zich overal welkom voelen. De sociale kant is hierbij belangrijker dan de fysieke kant. Toch mag de fysieke kant niet vergeten worden.

 

VN-verdrag Handicap

In het VN-verdrag Handicap staat dat de overheid ervoor moet zorgen dat kinderen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij (artikel 7). Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat in dit geval kinderen met een beperking kunnen deelnemen aan onder andere recreatie en vrijetijdsbesteding (artikel 30). Verder moet er gezorgd worden voor gelijke toegankelijkheid, dus ook in speeltuinen (artikel 9).

 

Gemeente Tholen

De gemeente Tholen is sinds deze zomer aan de slag gegaan met inclusief spelen. We proberen ons te houden aan de afspraken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor speeltuinen: 100% welkom, 70% toegankelijk en 50% bespeelbaar. Samen met de speeltuintesters onderzoeken we waar er problemen zijn in de speeltuinen voor kinderen met een beperking.

 

Lid worden?

Wil je lid worden van de Speeltuinbende? Geef je dan gauw op! Stuur een e-mail naar gemeente@tholen.nl onder vermelding van Speeltuinbende Tholen.