Ga naar de content van deze pagina.

Op 24 februari 2020 wordt een informatieavond gehouden voor alle eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten in de gemeente Tholen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis Hof van Tholen 2 in Tholen en begint om 19.30 uur.


De financiële ondersteuning van eigenaren van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 ingrijpend gewijzigd. De fiscale aftrek voor rijksmonumenten is komen te vervallen en hiervoor in de plaats is er een nieuwe subsidieregeling. Ook de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is aangepast. Voor het verstrekken van subsidies heeft het rijk voor de jaren 2019 tot en met 2022 in totaal een bedrag van € 200 miljoen beschikbaar.


Alle reden voor de gemeente Tholen om, in samenwerking met Erfgoed Zeeland, een informatieavond te organiseren over de financiële ondersteuning van rijksmonumenten.


Het programma voor de informatieavond ziet er als volgt uit:

19.30 - 19.45 uur:     Ontvangst met koffie

19.45 - 20.00 uur:     Welkom door wethouder Peter Hoek

20.00 - 20.30 uur:     Informatie over subsidiemogelijkheden door Erfgoed Zeeland

20.30 - 21.00 uur:     Interactieve sessie over de gemeentelijke erfgoedvisie

21.00 - 21.15 uur:     Toelichting op het Duurzame Monumentenpaspoort van Monumentenwacht Zeeland (onderdeel van Erfgoed

                                    Zeeland)

21.15 - 21.30 uur:     Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers en vertegenwoordigers van de diverse organisaties

Vanaf 21.30 uur:       Gelegenheid voor informatie-uitwisseling onder het genot van een drankje.

 

Aanmelden

Als u deze informatieavond wilt bijwonen vragen wij u vóór 19 februari aanstaande aan te melden door een e-mail te sturen naar niels.vollaard@tholen. Wilt u daarbij ook aangeven met hoeveel personen u naar de informatieavond komt?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar Niels Vollaard,  telefoon nummer  0166-668241 of via de e-mail contact met hem opnemen.