Ga naar de content van deze pagina.

113 Zelfmoordpreventie brengt een gratis online training uit waarmee iedereen kan helpen zelfmoord te voorkomen. In Nederland overlijden elke dag vijf mensen door zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie heeft de ambitie om alle Nederlanders te trainen hoe te vragen naar zelfmoordgedachten, zodat een naaste, vriend of cliënt uit een isolement kan komen. Praten over gedachten aan zelfmoord helpt en wie weet hóe te praten, kan een leven redden. De training staat op de site www.vraagmaar.nl/online-training. (invoegen code: https://vraagmaar.113.nl/#utm_source=supranet&utm_medium=post&utm_campaign=supranet&utm_content=SNZL)


Zelfmoord is een groot maatschappelijk probleem

Zelfmoord kost jaarlijks drie keer meer levens dan het verkeer: 1829 mensen overleden in 2018 door zelfmoord. Elke dag komen 40 mensen op de eerste hulp na een zelfmoordpoging en meer dan 1,3 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te maken met suïcidale gedachten. Woordvoerder Nanette Zonnenberg van 113: “een zelfmoord verandert het leven van naasten voorgoed. Veel mensen in de omgeving krijgen een ‘niet-pluis gevoel’ voorafgaand aan een zelfdoding. De online training leert op zo’n moment contact te maken met de ander. Mensen die zelfmoord overwegen willen niet dood, ze willen een einde aan hun lijden op dat moment”.


Gratis online training van één uur geeft handvatten voor een gesprek

Iedereen kent zonder het te weten wel iemand die mogelijk zelfmoord overweegt. Daarom lanceert 113 Zelfmoordpreventie een gratis online training. Deze training geeft binnen één uur de kennis en vaardigheden om mogelijke suïcidale gedachten te herkennen en het gesprek hierover aan te gaan. 14 januari 2020 start een landelijke Facebook-campagne, gericht op naasten, om de training onder de aandacht te brengen.


Iedereen kan helpen levens te redden

Veel mensen generen zich voor hun suïcidale gedachten en willen de omgeving daar niet mee belasten. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord heeft geen hulp gezocht, terwijl bekend is dat professionele hulp kan helpen. In tegenstelling tot wat men soms denkt, breng je de ander niet op gedachten door over zelfmoord te praten. Je kunt het risico op suïcide juist verkleinen door in gesprek te gaan. Het kan helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en een samen oplossing te vinden. Het belangrijk dat mensen in de omgeving weten dat praten over zelfmoord mensen helpt.


Zeeland Zonder Zelfmoord

Onder de naam Zeeland Zonder Zelfmoord werken GGD Zeeland, Emergis, politie Zeeland-West-Brabant, de dertien Zeeuwse gemeenten en 113 Zelfmoordpreventie al een aantal jaar intensief samen met diverse partners aan suïcidepreventie. De campagne om het taboe op praten over zelfmoord te doorbreken, is een belangrijk onderdeel van de aanpak.