Ga naar de content van deze pagina.

Hoe ziet Tholen er in 2040 uit? Dat gaat de gemeente vastleggen in de Omgevingsvisie. U kunt hierover meedenken, graag zelfs!

 

Wat is een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie legt de gemeente het beleid over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op Tholen vast. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Waar bouwen we woningen, waar komen bedrijventerreinen, hoe gaan we om met verkeer, toerisme, het opwekken van groene energie, de ontwikkeling van het landelijk gebied, voorzieningen in de kernen, veiligheid en gezondheid: dat zijn allemaal onderwerpen die een plek krijgen in de omgevingsvisie.

 

In de omgevingsvisie wil de gemeente Tholen vastleggen hoe we de komende jaren op hoofdlijnen met deze onderwerpen omgaan. De Omgevingsvisie geeft aan wat we willen ontwikkelen, verbeteren/ veranderen of beschermen/bewaren, waar we dat willen en wat de voorwaarden zijn. Als u of een bedrijf een plan heeft, dat niet past binnen het plan dat de gemeente heeft met een bepaalde plek, wordt dit vergeleken met de omgevingsvisie.

 

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die op 1-7- in 2022 in werking treedt.

 

Denkt u mee?

De gemeente Tholen wil graag met u als bewoner, bedrijf of organisatie in gesprek over de toekomst van de Tholen. Er is een overzicht gemaakt van de belangrijke opgaven en ambities (doelen). We willen met u bespreken wat u hier van vindt en hoe u tegen de uitvoering van deze doelen aankijkt.

 

Hoe kunt u meedenken?

U kunt op twee manieren meedenken:

  1. Door een online enquête in te vullen, waarmee u kunt aangeven hoe u denkt over de belangrijkste opgaven en ambities. De enquête kunt u hier invullen.
  2. De gemeente organiseert daarnaast 30 september en 5 oktober bijeenkomsten waarin we met u als inwoner van Tholen in gesprek gaan over de ambities en de manier waarop we deze ambities willen realiseren. Organisaties en bedrijven worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 september. We gebruiken bij deze bijeenkomsten de resultaten van de online enquête als input.

 

Heeft u geen tijd om de enquête in te vullen, maar wilt u wel aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten? Klik dan hier.