Ga naar de content van deze pagina.

In december 2008 heeft de gemeenteraad het eerste Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in de gemeente Tholen vastgesteld. Daarin wordt geregeld hoe we binnen de gemeente om willen gaan met verkeer en vervoer. Dit plan had een looptijd van 10 jaar en is toe aan vernieuwing. De gemeente Tholen is in beweging! Door lokale en regionale ontwikkelingen groeit het inwoneraantal, het toerisme en de bedrijvigheid. Dit heeft gevolgen voor het verkeer en vervoer van de toekomst binnen onze gemeente. Waar ligt de behoefte? Is het veilig? En hoe willen wij het verkeer van onze gemeente inrichten? Dit zijn drie voorbeeldvragen die beantwoord worden in het GVVP. Om een goed GVVP te maken, worden zoveel mogelijk betrokkenen meegenomen in het proces. Bewoners hebben een goed beeld van de verkeersknelpunten in hun dorp. Daarom zetten we een enquête uit, waarin zij kunnen aangeven wat die knelpunten zijn. Daarbij wordt de gemeente ondersteund door adviesbureau Tridée Adviseurs In Duurzame Mobiliteit.  De resultaten worden meegenomen in het nieuwe plan. De bedoeling is dat dit in 2021 wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Help de gemeente Tholen en vul de korte enquête in (4 vragen). Hartelijk dank voor uw medewerking.