Ga naar de content van deze pagina.

De Bieb in de Buurt in Oud-Vossemeer heeft naast een volwassenencollectie en de jeugdcollectie van de drie scholen, nu ook de primeur van het eerste ‘digipunt’ in de gemeente Tholen. Het digipunt is een initiatief waarbij vrijwilligers mensen gaan helpen die niet of onvoldoende de digitale snelweg weten te gebruiken. Het digipunt is iedere dinsdagmiddag geopend van 14:00 tot 16:00 uur. 

 

Stadlander, Rabobank en gemeente

Het digipunt is een initiatief van woningbouwvereniging Stadlander, maar wil zich niet beperken tot alleen zaken die betrekking hebben op woonaangelegenheden.  Ook Rabobank Tholen levert een bijdrage. Voor vragen over internetbankieren kunnen inwoners al terecht. De gemeente Tholen start daarnaast in september met een spreekuur door een Wmo-consulente (Wet maatschappelijke ondersteuning). Enerzijds wordt in het digipunt geholpen bij concrete vragen, anderzijds wil het ook bijdragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid en het niet of moeilijk om kunnen omgaan met de computer.

 

Senioren Vereniging Oud-Vossemeer

De Senioren Vereniging Oud-Vossemeer stelt zich m.b.t. het digipunt actief op voor haar leden en inwoners van Oud-Vossemeer als het gaat om ondersteuning in het kader van de Wmo. De vereniging is actief op allerhande terreinen voor hun leden en doelgroep. Denk daarbij aan recreatieve activiteiten, vervoer en het elkaar ondersteunen.