Ga naar de content van deze pagina.

Steeds meer producten en diensten van de gemeente Tholen kan men digitaal aanvragen via de website van de gemeente Tholen. De gemeente werkt daarmee aan het verbeteren van haar service. Vanaf medio maart is het  bijvoorbeeld mogelijk om vanuit huis digitaal een paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te vragen. Het aanleveren van foto en handtekening moet nog wel op het gemeentehuis gebeuren, de aanvraag gaat op deze manier echter een stuk sneller.


Digitale producten

Ook de volgende producten kunnen digitaal aangevraagd worden:

 • Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Vergunning standplaats
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Verhuizing  en eventuele toestemming hoofdbewoner voor inwoning
 • Rioolaansluiting
 • Bezwaarschrift indienen in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
 • Klacht indienen (over bejegening door ambtenaren)
 • Toestemming vakantie uitkeringsgerechtigden Participatie Wet

De aanvrager ontvangt een bevestiging op zijn of haar PIP (persoonlijke internet pagina). Aanvragen die jaarlijks terugkeren worden voortaan vooraf ingevuld, zodat alleen nog wijzigingen doorgegeven moeten worden.


Aanmeldzuil

De wachttijd in het gemeentehuis wordt ook op andere manieren teruggedrongen: vanaf het begin van deze maand kan men gebruik maken van een aanmeldzuil in het atrium. Wie via de website van de gemeente Tholen een afspraak heeft ingepland, krijgt een ontvangstbevestiging met QR-code waarmee men zich direct, zonder wachttijd bij de receptie kan aanmelden via de aanmeldzuil. Wie geen QR-code heeft kan zich ook aanmelden met zijn of haar geboortedatum.


Planning

Het komende jaar zullen verschillende producten en diensten toegevoegd worden aan het digitale pakket:

 • Kansspelvergunning aanvragen voor burgers
 • Speelautomatenvergunning
 • Gebruik openbare straat 
 • Parkeerontheffing aanvragen
 • Parkeervergunning aanvragen (voor grote voertuigen)
 • Grote evenementenvergunning aanvragen
 • Drank- en Horecawetvergunning aanvragen
 • Horecaexploitatievergunning aanvragen
 • Ontheffing sluitingstijden aanvragen
 • Terrasvergunning aanvragen

Tot slot staat ook het digitaal aanvragen van subsidies gepland voor dit jaar.