Ga naar de content van deze pagina.

Wat is er aan de hand?

In een magazijn van de firma Lions Food B.V. aan de Nijverheidsweg in Sint Maartensdijk heeft een uitslaande brand gewoed. Op dit moment (maandag 13 november 2017, 16.30 uur) is het sein brand meester gegeven. Het nablussen gaat nog enige tijd duren. 

 

Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de asbestverspreiding beperkt is gebleven tot het terrein van het bedrijf.Omdat er rook over het gebied is getrokken kunnen er brandresten zijn neergekomen. Hieronder een aantal veel gestelde vragen en antwoorden (advies GGD Zeeland), die ook in de bewonersbrief zijn opgenomen:

 

Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis? 

Als het gebied is vrijgegeven waar u woont, kunt u uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). U mag nadat het gebied is vrijgegeven ook het ventilatiesysteem weer inschakelen.


Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet? 

De directe gevolgen van het inademen van wat rook zijn: prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Deze effecten herstellen vaak op korte termijn. Hoe hoger de concentratie, hoe sneller deze effecten optreden. Bovendien kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden bij personen met (over)gevoelige luchtwegen bijvoorbeeld door astma. Koolmonoxide kan rookvergiftiging veroorzaken.


Wat zijn de gezondheidsrisico’s van brandgeur? 

Brandgeur kan zich uiten in directe lichamelijke klachten zoals irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Daarnaast kan ervaren geurhinder ook diverse stressafhankelijke gezondheidsklachten veroorzaken en kan dus leiden tot een mentale belasting.


Ik heb groente / fruit uit mijn tuin goed gewassen, mag ik dit opeten? 

Als het gebied vrijgegeven is, mag u de groente/fruit eten. De groente/fruit moet u volgens de gebruikelijke hygiëneregels afspoelen met water. 


(Na de brand) Mogen kinderen buiten spelen / mag ik in de tuin werken? 

Indien u in het besmette gebied woont, mogen kinderen niet in het verontreinigde zand of speeltoestellen spelen. Kinderen worden dan blootgesteld aan roetdeeltjes door contact met besmet materiaal, vervolgens kunnen ze vieze handen in hun mond steken. Ook via het werken in de tuin kunt u in aanraking komen met roetdeeltjes. Mocht u of uw kinderen buiten zijn geweest en in contact zijn gekomen met roetdeeltjes, dan adviseren wij u goed de handen met zeep te wassen.


Onderzoek naar oorzaak brand

Een onderzoeksteam is, in opdracht van de verzekeraar, gestart met onderzoek naar de oorzaak van de brand. 


Schade

Bij brand kan de gedupeerde zich wenden tot de eigen verzekeraar. Deze zal in het algemeen contact zoeken met de verzekeraar van het bedrijf waar de brand plaats vond.  Informatie kan worden verkregen bij de eigen verzekeraar. 


Vermeende schade gewassen

De producenten van gewassen zijn zelf verantwoordelijk voor deze gewassen. Bij twijfel of het gewas in orde is of dat het voedsel in gevaar is, moeten zij zelf bij de NVWA melding maken dat er een calamiteit is geweest en waar dit uit bestond. Zij kunnen monsters laten nemen om te onderzoeken of er daadwerkelijk schade is.

De gedupeerde kan zich wenden tot de eigen verzekeraar. Deze zal dan in het algemeen contact zoeken met de verzekeraar van het bedrijf waar de brand plaats vond. Informatie kan worden verkregen bij de eigen verzekeraar. 


De gemeente is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via tel. 14 0166.