Ga naar de content van deze pagina.

Afvalproject 100-100-100 werd op 6 september 2017 afgesloten met een bijeenkomst in het gemeentehuis. Deelnemers aan het project kregen daar een overzicht van de behaalde resultaten, konden tips en ervaringen uitwisselen en werden door wethouder Harmsen op de hoogte gebracht van de vervolgtrajecten waar de gemeente nog dit jaar mee aan de slag gaat.


De overheid stelt dat er in 2020 nog maar 100 kg afval per persoon per jaar mag worden ingeleverd en vanaf 2030 zelfs 35 kg. 100-100-100 is een project dat huishoudens uitdaagt om 100 dagen zoveel mogelijk afvalvrij te leven. De Thoolse deelnemers, uiteindelijk 49 gezinnen, startten op 3 april j.l. met deze uitdaging. Met deze proef - die landelijk wordt opgepakt- wilde de gemeente Tholen haar bewoners o.a. bewust te maken van het belang van afvalscheiding.

 

De resultaten logen er niet om: in 14 weken tijd werd er 399,76 kg afval ingezameld bij de deelnemende gezinnen, wat neerkomt op een gemiddelde 0,58 kg per huishouden per week. In dezelfde periode werd bij de deelnemende gezinnen tevens 379,98 kg aan luiermateriaal ingezameld. Zouden alle inwoners van Tholen op dezelfde voortvarende manier omgaan met afvalscheiding, dan zouden zij nog slechts 21,6 kg restafval per inwoner per jaar ‘produceren’, wat ruim onder de landelijke doelstelling van 2030 valt. Tips en ervaringen van de deelnemers worden meegenomen in een vervolgtraject, waarvan 28 september de aftrap volgt in de vorm van een innovatiedag. Ook wordt actief gekeken naar oplossingen voor het luierafval.