Ga naar de content van deze pagina.

We merken dat het druk is op de wegen in onze stad Tholen. We willen de bereikbaarheid van de stad en het bedrijventerrein verbeteren. Daarom onderzochten we samen met de Provincie Zeeland de mogelijkheden. Hierbij hielden we niet alleen rekening met de huidige verkeerssituatie, maar ook met de voorspelling voor de toekomst. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwbouw, verder zal toenemen. De oplossing is gevonden in de aanleg van een nieuw kruispunt. Zo maken we uw leefomgeving veiliger én prettiger.

 

Nieuwe aansluiting stad Tholen 

Om de bereikbaarheid te verbeteren, wordt er een nieuw kruispunt aangelegd ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286, nabij het huidige viaduct. Op dit kruispunt plaatsen we een ‘Intelligente Verkeersregelinstallatie’ (kortweg iVRI). De voorlopige planning is om in de loop van 2021 met de werkzaamheden te starten.

 

Een iVRI?

Een gewone verkeersregelinstallatie (VRI) verzendt informatie naar weggebruikers: rood, oranje en groen licht en soms informatie over hoelang je nog moet wachten. De installatie houdt alleen rekening met het verkeer in de buurt van het kruispunt door middel van meetpunten in het wegdek.

Een intelligente variant (iVRI) maakt gebruik van meetpunten veel verderop in de omgeving. Ook kan de iVRI informatie van weggebruikers ontvangen. Of beter gezegd: van mobiele apparaten zoals smartphones en navigatiesystemen. Hierdoor ‘weet’ de installatie niet alleen óf er verkeer aankomt, maar ook wat voor soort verkeer, hoeveel, op welk tijdstip en welke route ze nemen. Zo kan de installatie automatisch de groentijd verlengen. Bijvoorbeeld als er vrachtverkeer aan komt of om weggebruikers groen te geven als een kruispunt helemaal vrij is. De iVRI stimuleert zo de doorstroming en vermindert uitstoot. Ook verbetert het de verkeersveiligheid. In de toekomst kan de installatie worden gekoppeld aan andere iVRI’s, waardoor een groene golf in de spits kan ontstaan. De iVRI zorgt er natuurlijk ook voor dat hulpdiensten kunnen doorrijden.

 

Vormgeving kruispunt

Op dit moment onderzoeken we hoeveel rijbanen het kruispunt moet hebben om de verkeersstromen nu en in de toekomst goed te kunnen verwerken. Ook is de gemeente van plan om een tunnel aan te leggen voor fietsers en voetgangers. Met een tunnel wordt de verkeersveiligheid geborgd en wordt voorkomen dat fietsers en voetgangers de doorstroming op het kruispunt vertragen. Bovendien maakt de tunnel het kruispunt toekomstbestendig.

 

Vervolg

Nu er een oplossing is gevonden om de bereikbaarheid te verbeteren, gaan we aan de slag met de voorbereidingen. Dat betekent onderzoeken, afstemmen en ontwerpen. Vanzelfsprekend kijken we ook naar de effecten op de omgeving. Natuurlijk gaan we u in dit proces betrekken. Omdat we het belangrijk vinden om u zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken, zijn de plannen nog niet volledig uitgewerkt en hebben we daarom nog geen antwoord op gedetailleerde vragen. Mocht u in deze fase vragen hebben, dan kunt u deze stellen via toekomstig@tholen.nl.

 

Informatie 

Om u zo goed mogelijk te informeren werken we aan een projectwebsite waarop u altijd alle actuele informatie kunt vinden. Omdat alles een beetje anders is vanwege corona, staat er nog geen informatiebijeenkomst gepland. Maar we gaan wél zorgen dat u betrokken bent bij de plannen. Dit doen we graag op de manier die het beste bij u past. We horen daarom graag op welke manier u betrokken wilt worden. Is dit door middel van nieuwsupdates via een e-mailnieuwsbrief of bewonersbrief, gaat u graag persoonlijk met ons in gesprek of heeft u behoefte aan een (digitale) informatiebijeenkomst? Of heeft u wellicht andere ideeën? We horen het graag. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar toekomstig@tholen.nl.