Energietoeslag aanvragen

Inloggen met DigiD Eenmalig energietoeslag aanvragen

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u eenmalig een energietoeslag krijgen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1300. U krijgt per huishouden deze toeslag 1 keer. Hierbij wordt uitgegaan van de hoofdbewoner.

Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U ontving in januari 2022 een bijstandsuitkering Participatiewet (PW).
 • U ontving in januari 2022 een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
 • U ontving in januari 2022 een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).
 • U had in januari 2022 een aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitkering (AIO) via de Sociale Verzekeringsbank.
 • U maakte in januari 2022 gebruik van een van de volgende voorzieningen:
  • Collectieve aanvullende zorgverzekering;
  • Activeringsregeling kind/volwassene of individuele inkomenstoeslag.

Deze energietoeslag is voor 1 juni 2022 reeds betaald.

Heeft u een ander inkomen en is dit lager dan 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm? Dan kunt u vanaf 1 mei per huishouden zelf een aanvraag indienen.

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
 • U heeft een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm.
 • U - of iemand binnen uw huishouden - heeft niet eerder een energietoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente.

De energietoeslag wordt uitgekeerd per huishouden waarbij we uitgaan van de hoofdbewoner van de woning. Dat is de persoon van wie de naam op de huurovereenkomst met de verhuurder van de woning staat. Of degene die eigenaar is van de woning.

Als u behoort tot de groep huishoudens die automatisch de eenmalige energietoeslag krijgt, heeft u niets hoeven doen. U heeft deze reeds ontvangen. Zo niet, dan vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente.

Heeft u al eerder een energietoeslag van € 800 gekregen van de gemeente? Dan krijgt u van de gemeente nog € 500 erbij vóór 1 november. U hoeft hiervoor niets te doen.

Zo vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

Let op! Aanvragen doet u via uw DigiD! Lever bij voorkeur uw bewijsstukken als pdf-bestand aan.

De aanvraag kunt u inleveren vanaf 1 mei tot uiterlijk 1 december 2022.

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. De gemeente probeert binnen vier weken uw aanvraag te behandelen. Uiterlijk binnen acht weken.

Vindt u het lastig om een aanvraag te doen? Neem dan contact op met de gemeente. Een voorzieningenconsulent kan u dan eventueel ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij u thuis of op het gemeentehuis. Zorgt u en uw eventuele partner er dan wel voor dat u DigiD, geldig identiteitsdocument en bewijsstukken bij zich heeft?

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.