Bijdrage energienoodfonds aanvragen

De gemeente Tholen heeft een energienoodfonds opengesteld. De gemeente helpt hiermee inwoners, bedrijven, verenigingen en kerken als ze in financiële problemen zitten door hoge energiekosten. De ondersteuning is afhankelijk van de situatie, waarbij we uitgaan van ondersteuning op maat. Sinds 15 februari kunt u een bijdrage uit het noodfonds aanvragen. Het fonds is verlengt tot 1 december 2023.

Inloggen met DigiD Bijdrage energienoodfonds aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bijdrage energienoodfonds aanvragen

Voor wie is het noodfonds?

Uit het fonds is een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten beschikbaar. Het energienoodfonds is ingesteld voor inwoners, bedrijven, verenigingen en kerken (religieuze instellingen) in de gemeente Tholen die vanwege de stijgende energielasten de energienota of andere rekeningen niet meer kunnen betalen. Voor inwoners wordt er maatwerk geleverd. Dit betekent dat op basis van de situatie een passende (financiële) ondersteuning wordt gegeven.

Hoe werkt het?

De aanvrager woont binnen de gemeente of uw bedrijf, vereniging of kerk is gevestigd in onze gemeente. Om een aanvraag te kunnen doen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder en ingeschreven in de gemeente Tholen.
 • U heeft een huurovereenkomst of woning op uw eigen naam.
 • U heeft een energiecontract op uw eigen naam.
 • U heeft financiële problemen of deze dreigen te ontstaan door de stijgende energiekosten en u kunt dit zelf niet oplossen.
 • U gaat ermee akkoord dat, in geval aan u een eenmalige financiële bijdrage wordt toegekend, er bij u een energiecoach langskomt om u te adviseren over maatregelen die u kunt nemen om uw energieverbruik te verminderen.

Wat moet ik meesturen?

We gaan als eerste met u in gesprek. Als uw aanvraag in behandeling is, dan hebben we de volgende informatie van u nodig:

 • Uw contactgegevens
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).
 • U kunt aantonen dat het totale saldo op uw (lopende) bank- en spaarrekening onvoldoende is om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Stukken waaruit blijkt dat u te maken heeft met verhoogde energielasten. Hiermee bedoelen we: uw huidge energienota en de energienota van het jaar daarvoor.

 • Uw bedrijf is gevestigd in de gemeente Tholen.
 • U komt in de problemen door de hoge kosten voor energie. U komt alleen in aanmerking als u door aantoonbaar hogere energielasten financieel dreigt vast te lopen.
 • U heeft gebruik gemaakt van rijksregelingen en komt alsnog in acute betalingsproblemen of wordt in het bestaansrecht bedreigd door de hoge energiekosten.
 • U gaat ermee akkoord dat, in geval aan u een eenmalige financiële bijdrage wordt toegekend, er bij u een duurzaamheids-/energieadviseur langskomt om u te adviseren over maatregelen die u kunt nemen om uw energieverbruik te verminderen.

Wat moet ik meesturen?

 • Uw contactgegevens.
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN)
 • Uw inschrijving KvK.
 • Uw schriftelijk verzoek met een financiële onderbouwing.
 • Jaarrekening van uw bedrijf 2021.
 • Voorlopige jaarrekening 2022 of kolombalansen.
 • Stukken waaruit blijkt dat u te maken heeft met verhoogde energielasten. Hiermee bedoelen we:
 • Jaarrekening (afrekennota) van uw energieleverancier over het jaar 2021 (of meest recente versie) en
 • Jaaroverzicht of berekening van de totale energiekosten over 2022 of
 • Bewijsstuk waaruit het nieuwe tarief blijkt. Dat kan het nieuwe energiecontract zijn of een brief van de energieleverancier met de nieuwe tarieven.

De maximale bijdrage is € 5.000 per bedrijf. Als bijzonderheden daar aanleiding toe geven, kan het college een hoger bedrag toekennen (hardheidsclausule). Bij uitputting van het fonds krijgt detailhandel die voorziet in de primaire levensbehoeften en bijdraagt aan de leefbaarheid van de kernen voorrang.

 • Uw vereniging, maatschappelijke stichting of kerk heeft een eigen accommodatie en is gevestigd in de gemeente Tholen,
 • U hebt aantoonbaar hogere energielasten. U komt alleen in aanmerking als u door aantoonbaar hogere energielasten financieel dreigt vast te lopen.
 • U dient het verschil in de energierekening van 2021 en 2022 aan te tonen. Het financiële nadeel kan worden gecompenseerd.
 • Indien u een verzoek doet, geldt als voorwaarde dat er bij u een duurzaamheidsadviseur langskomt voor handreikingen op het gebied van verduurzaming en reduceren energieverbruik.

Wat moet ik meesturen?

 • Contactgegevens van uw stichting/vereniging, medeondertekend door uw penningmeester.
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).
 • Inzicht in uw meest recente jaarrekening en reserve overzicht.
 • Stukken waaruit blijkt dat u te maken heeft met verhoogde energielasten. Hiermee bedoelen we:
 • Jaarrekening (afrekennota) van uw energieleverancier over het jaar 2021 (of meest recente versie) en
 • Jaaroverzicht of berekening van de totale energiekosten over 2022 of
 • Bewijsstuk waaruit het nieuwe tarief blijkt. Dat kan het bnieuwe energiecontract zijn of een brief van de energieleverancier met de nieuwe tarieven.

Eigen accommodatie

Deze tegemoetkoming staat open voor verenigingen met eigen accommodaties en maatschappelijke stichtingen. Dit geldt in ieder geval voor sportverenigingen (voetbal, tennis), schietverenigingen, muziekverenigingen, speeltuinverenigingen, scouting, Streekmuseum De Meestoof, Stichting Dorpsbelangen Sint Philipsland, Omroep Tholen en kerken.

Neem contact op bij acute financiële problemen

Als er verenigingen of maatschappelijke stichtingen zijn die in acute financiële problemen zitten, dan vragen we u om contact met ons op te nemen. Op basis van maatwerk kunnen we dan een voorschot uitkeren. Op het moment dat een religieuze instelling een aanvraag indient, wordt gekeken of ook gebruik gemaakt kan worden van andere regelingen; KlimOp Zeeland of Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

Wat moet ik doen?

U vraagt online de bijdrage uit het noodfonds aan bij de gemeente via DigiD of E-Herkenning. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om online een aanvraag te doen, kunnen contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0166.

Hoe lang duurt het?

Als uw aanvraag bij ons binnenkomt, beoordelen we uw aanvraag op basis van de door u aangeleverde informatie. Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst en binnen 8 weken behandeld. U krijgt schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het noodfonds en voor welk bedrag.

Kom ik in aanmerking voor het noodfonds?

Bekijk de voorwaarden om zien of u in aanmerking komt. Weet u na het lezen van de voorwaarden toch niet helemaal zeker of u in aanmerking komt? Bel ons via het algemene telefoonnummer 14 0166. 

Ik heb geen Digid. Hoe kan ik aanvragen?

Neem contact op met de gemeente via 14 0166 voor hulp. Een voorzieningsconsulent kan u eventueel ondersteunen.

Welke gegevens moet ik meesturen?

In de voorwaarden staan aangegeven welke gegevens we van u nodig hebben voor de aanvraag. Mocht u niet alle gegevens bij de hand hebben, vul dan het formulier toch zover mogelijk in. Wij kijken dan wat we nog van u nodig hebben om de aanvraag in behandeling te nemen.

Ik kom in aanmerking voor het energienoodfonds. Hoeveel geld krijg ik dan?

Dit is geen vast bedrag, maar afhankelijk van uw situatie of die van uw bedrijf, vereniging, stichting of kerk.

Wat als ik wel gebruik wil maken van het noodfonds maar niet van de hulp van een energiecoach of duurzaamheidsadviseur?

De inzet van de energiecoach (voor inwoners) of duurzaamheidsadviseur (voor bedrijven/organisaties) is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het noodfonds. Bij uw aanvraag tekent u ervoor dat er een energiecoach of duurzaamheidsadviseur bij u langskomt. Hiermee verplicht u zich om hieraan mee te werken. De gemeente vindt het belangrijk dat u duurzaam wordt geholpen. Door het inzetten van een energiecoach/-adviseur proberen we uw kosten te verlagen.

Wat als ik al een energiecoach/-adviseur heb maar nog geen financiering om de adviezen uit te voeren of dit anderszins niet lukt?

We zullen bij de aanvraagbehandeling met u bespreken wat een eventuele oplossing kan zijn.

Ik heb nu al flinke geldproblemen die niet op te lossen zijn met het noodfonds. Wat kan ik doen?

Neem in ieder geval contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met onze medewerkers van Schuldhulpverlening. Zij kunnen met u bekijken welke stappen u het beste kunt zetten en eventueel doorverwijzen.

Ik kom niet in aanmerking voor het noodfonds. Zijn er nog andere regelingen waar ik gebruik van kan maken?

Ja, u kunt bij de gemeente hulp aanvragen bij financiën.

Download de flyer Energienoodfonds (pdf, 1 MB)