Hulp bij schulden

De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden.

Inloggen met DigiD Melding quickscan schuldhulp Inloggen met DigiD Melding hulp bij financiën Inloggen met DigiD Ondersteuning heroriëntatie ondernemers

Met de 'Blauwe Knop' kunt u uw persoonlijke informatie inzien en downloaden van gemeente Tholen. Deze informatie kunt u vervolgens als u dat wilt gebruiken of delen, bijvoorbeeld als een organisatie deze informatie van u nodig heeft.

Inloggen met DigiD Schuldenoverzicht

De website www.zelfjeschuldenregelen.nl helpt u om inzicht te krijgen over uw schulden. Stap voor stap krijgt u daar een beeld van uw schulden en financiële situatie. Als dit u niet helpt, kunt u een afspraak maken voor een adviesgesprek bij de gemeente Tholen.

Heeft u geldzorgen door de coronacrisis? Kijk op Wijzeringeldzaken.nl voor informatie en tips.

Specifiek voor ondernemers biedt de gemeente ondersteuning aan als er sprake is van heroriëntatie en schulden. Dit is gestart als gevolg van de regeling Tozo (coronapandemie) en loopt nog steeds door. Het kan zijn dat u als ondernemer problemen ervaart bij het betalen van alle rekeningen of dat u niet zeker weet of u op de huidige manier uw bedrijf kunt voortzetten. Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie. Via de knop 'Ondersteuning heroriëntatie voor ondernemers TOZO' kunt u ondersteuning aanvragen.

Wanneer kom ik in aanmerking?

 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft een inkomen.

De gemeente mag uw aanvraag om de volgende redenen afwijzen:

 • U kreeg eerder schuldhulpverlening.
 • U pleegde fraude met overheidsgeld, zoals belastingen, uitkeringen of subsidies.

Hoe werkt het?

U kunt direct een melding doen voor een 'Quickscan schuldhulp'. U beantwoordt enkele vragen waarna de melding doorgezonden wordt naar de schuldhulpverlener. U wordt dan binnen drie werkdagen telefonisch benaderd. Tijdens het gesprek beoordelen wij samen met u welke mogelijkheden en oplossingen er zijn. Eventueel nodigen wij u uit voor een vervolggesprek op het gemeentehuis.

Als tijdens het vervolggesprek blijkt dat het noodzakelijk is om een traject schuldhulpverlening op te starten, wordt er een melding 'Hulp bij financiën' ingediend. Hiervoor dienen aanvullende vragen te worden beantwoord en dienen de benodigde papieren te worden geüpload. Als u hiermee klaar bent, wordt er vanuit de melding een datum en tijd voor een adviesgesprek ingepland. De afspraak vindt plaats bij gemeente Tholen.

De hulp die de gemeente u geeft bij het vinden van een oplossing voor uw schulden is gratis.

Let op!

Indien u te maken heeft met dreigende uithuiszetting/afsluiting energie meld u dan zo spoedig mogelijk aan voor de 'Quickscan schuldhulp'.

Wat heb ik nodig voor de melding 'Hulp bij financiën'? (mits gehuwd/samenwonend, bewijsstukken van beiden)

 • Inkomstenspecificaties van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van de laatste drie maanden (alle bankrekeningen)
 • Zorgpolis(sen)Indien u een eigen woning heeft, een bewijsstuk van de WOZ waarde
 • Recente bewijsstukken van de schuldeisers
 • beschikking huur- en zorgtoeslag (indien van toepassing)
 • Maandbegroting (zie voorbeelddocument Maandoverzicht inkomsten- en uitgaven)
 • Indien u schulden heeft, schuldenlijst (zie voorbeelddocument Overzicht schuldeisers)

Wij hebben deze gegevens nodig voor de beoordeling van uw situatie. Indien we constateren dat niet alle bewijsstukken aanwezig zijn zal dit het proces vertragen.

Van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Uw aanmelding is hierna ook geplaatst in uw persoonlijke internetpagina. Uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen is te benaderen via: https://mijn.tholen.nl/pip/login.

Tip! Zorgt u ervoor dat alle bovenstaande bewijsstukken zijn ingevuld en op uw computer staan als u de melding gaat doen.

Indien u geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op www.digid.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.