Als gevolg van de introductie van het Bouwstoffenbesluit in 1999 en de Wet Stedelijke Vernieuwing (WSV) in 2000 zijn de gemeenten een steeds actievere rol gaan innemen op het gebied van bodembeheer.  Het bodembeleidsplan geeft geen gedetailleerde uitwerking van het beleid. Getracht is de beleidsnotitie beknopt en leesbaar te houden. (het beleidsplan wordt eind 2015 geactualiseerd).