Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Wanneer u bouwgrond wilt kopen, moet u een verzoek indienen bij de gemeente. Op een bouwkavel kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen. De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond.

Wat moet ik doen?

Om bouwgrond aan te vragen, moet u een goed bouwplan hebben. Een goed bouwplan bevat:

  • de adresgegevens van de contactpersoon
  • welke bouwgrond het is, hoe groot het is en waar het ligt
  • gegevens over wat u er wilt bouwen
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

Afhankelijk van de situatie kunt u ook nodig hebben:

  • een huisvestingsvergunning
  • een bedrijfsplan
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Hoe werkt het?

De gemeente moet uw bouwplan goedkeuren. Het bouwplan moet voldoen aan voorwaarden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat onder andere wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien. Daarnaast moet uw bouwplan voldoen aan een eventueel vastgesteld beeldkwaliteitsplan en overige bouwregelgeving.

Contactgegevens

U kunt bouwgrond aanvragen bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Wet en regelgeving