Afvalcontainer

Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

De Zeeuwse Reinigings Dienst (ZRD) vervangt kapotte en verdwenen afvalcontainers en levert nieuwe afvalcontainers. De gemeente Tholen heeft gekozen voor containers van 240 liter. Het is niet meer mogelijk uw container om te ruilen voor een kleiner formaat.

Voor een eventuele tweede restafvalcontainer dient u een verzoek ter beoordeling in bij de gemeente.

Afvalcontainers bij bestaande woning

Betrekt u een bestaande woning met tuin en vrij achterom, dan staan er een aantal containers:

 • 1 voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT);
 • 1 voor restafval;
 • in de loop van 2020 1 voor oud papier en karton (OPK).

Afvalcontainers bij nieuwe woning

Wanneer u een nieuwe woning betrekt, kunt u via onderstaande stappen containers aanvragen:

 1. Neem contact op met de klantenservice van de ZRD (tel. 0115-478100). Geef aan dat u de bewoner bent van een nieuwe woning. 
 2. De klantenservice vraagt bij de gemeente na of u als inwoner staat ingeschreven en hoort van de gemeente of uw woning is vrijgegeven voor het leveren van de containers.
 3. Zodra de woning is vrijgegeven en u bent ingeschreven, ontvangt de ZRD bericht van de gemeente en neemt de ZRD contact met u op om een afspraak te maken om de 3 gebruikelijke containers te leveren. U ontvangt 1 container voor gft-afval, 1 container voor restafval en 1 container voor opk-afval.

Volg de volgende stappen wanneer uw container kapot is:

 1. Maak bij de klantenservice van de ZRD melding van uw kapotte container(tel. 0900-4433333). Houd tijdens het bellen het containernummer bij de hand. Dit staat bovenop het deksel.
 2. De klantenservice beoordeelt of een reparatie mogelijk is of dat uw container in zijn geheel vervangen moet worden.
 3. Er wordt een afspraak met u gemaakt wanneer uw container gerepareerd of vervangen wordt.

Volg de volgende stappen wanneer uw container vermist is:

 1. Meld een vermiste container als verloren voorwerp bij de gemeente.
 2. U ontvangt van deze melding een bevestiging per e-mail. De melding wordt door de gemeente direct doorgestuurd naar de ZRD.
 3. De ZRD maakt een afspraak met u om een nieuwe container af te leveren.

Tweede restafvalcontainer

Wanneer uw gezin in aanmerking komt voor een tweede container voor het restafval volgt u de volgende stappen:

 1. Dien een verzoek in bij de gemeente voor een tweede restafvalcontainer.
 2. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een tweede container en bericht u hierover.
 3. Als u in aanmerking komt, stuurt de gemeente de melding door naar de ZRD. De ZRD maakt een afspraak met u om een tweede restafvalcontainer te leveren.

Het melden van een vermiste container of het aanvragen van een tweede restafvalcontainer doet u via de gemeente.

Voor de overige zaken raadpleegt u de website van de ZRD.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.