Afval inleveren bij milieustraat

Grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat of naar een afvalinzamelstation. Of u maakt een afspraak om het op te laten halen.

De gemeente heeft haar milieustraat in Sint-Maartensdijk. Bij dit afvalinzamelstation kunt u verschillende afvalstromen brengen, die niet tot het klein huishoudelijk afval behoren.

Hier kunt u bijvoorbeeld inleveren:

 • grofvuil (afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past, zoals een bank, stoel of vloerbedekking);
 • afval in grote hoeveelheden (zoals tuinafval);
 • afval van gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten);
 • klein chemisch afval (zoals verf, batterijen en medicijnen);
 • olieproducten (zoals frietvet en bakolie);
 • bijzonder afval (zoals asbest en autobanden van personenauto's).

U kunt uw grofvuil en grote huishoudelijke apparaten ook laten ophalen door de Zeeuwse Reinigingsdienst. Voor deze service ontvangt u een rekening van de kosten.

Kleine huishoudelijke apparaten, zoals een elektrische tandenborstel, kunt u bij sommige winkels inleveren. Koopt u een nieuw apparaat? Dan kunt u het oude apparaat inleveren bij de winkel of meegeven aan de bezorger.

De openingstijden van de milieustraat:

 • maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12.30 en van 13 tot 17 uur;
 • in juli en augustus van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12.30 en van 13 tot 15 uur;
 • zaterdag van 9 tot 15 uur;
 • rondom de feestdagen gelden aangepaste openingstijden (zie hiervoor de website van de Zeeuwse Reinigings Dienst).

Adres: Nijverheidsweg 36 Sint-Maartensdijk.

Het afval dient gescheiden aangeleverd te worden:

 • grofvuil (geen bedrijfsafval en geen fijn huishoudelijk restafval);
 • groenafval;
 • kleine hoeveelheden steenpuin;
 • koel- en vrieskasten;
 • asbesthoudend afval;
 • autobanden van personenauto's (maximaal 5 stuks)
 • televisies en computerapparatuur;
 • kleine hoeveelheden (schone) grond;
 • elektrische huishoudelijke apparaten;
 • tl-, led- en spaarlampen;
 • oud papier en karton;
 • textiel;
 • bouw- en sloophout;
 • oude metalen;
 • afgewerkte olie;
 • klein gevaarlijk afval (zoals verf, batterijen en medicijnen);
 • glas en vlak glas;
 • frituurvet en -olie;
 • harde kunststoffen;
 • matrassen (droog).

Let op ! U mag geen huisvuilzakken brengen bij de milieustraat.

Er gelden verschillende huisregels om het gebruik van de milieustraat in goede banen te leiden en onveilige situaties te voorkomen. Bekijk de huisregels op de website van de ZRD.

Als u afval met asbest inlevert, moet u het goed verpakken. Zo levert u afval met asbest in:

 • U moet het asbestafval dubbel inpakken.
 • Gebruik hiervoor doorzichtig, niet-luchtdoorlatend folie van 0,2 mm dik.
 • Pak de naden dicht met tape.

Kijk ook bij Asbest inleveren bij milieustraat.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente of kijkt u op de website van de ZRD.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.