Zeeland start campagne Recycleklaar

De Zeeuwse gemeenten zetten zich gezamenlijk in voor een betere inzameling en verwerking van PMD-afval door hun inwoners op een vrolijke manier aan te sporen om verpakkingen leeg, los, plat én in een doorzichtige zak weg te gooien.

Leeg, los en plat

Veel mensen weten niet dat een halfvol pak yoghurt of een niet-leeg gemaakte fles shampoo problemen oplevert voor de sorteerinstallatie. Zonde, want het geeft onnodig storingen en te volle verpakkingen worden niet verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Daarom roepen de gemeenten op om verpakkingen 'recycleklaar' te maken, wat inhoudt dat verpakkingen volledig leeg moeten zijn en alle materialen zo veel mogelijk los van elkaar moeten worden weggegooid.

Afval goed scheiden is niet makkelijk

Wat er wel en niet bij het PMD (Plastic-, Metalenverpakkingen en Drinkpakken) mag is niet altijd makkelijk. Om inwoners hierbij te helpen, bieden de gemeenten op verschillende manieren informatie aan, zoals via folders, digitale afvalwijzers, gemeentelijke websites, sociale media en video's. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke verpakkingen goed te recyclen zijn, zoals flacons voor shampoo of wasmiddel. Knijp of lepel je verpakking goed leeg, omspoelen is niet nodig. Van yoghurtbakjes trek je het aluminium deksel los. Beide materialen mogen bij het plastic, maar wel los van elkaar. Door leeg en los in te zamelen wordt plastic recycleklaar gemaakt, een bewustwording die de gemeenten willen stimuleren.

Download de lijst: Wat mag bij het PMD? (pdf, 9 MB)

Gebruik doorzichtige zakken of rolcontainer voor PMD

Als voor de inzameling van plastic-, metalenverpakkingen en drinkpakken (PMD) plastic zakken worden gebruikt, dan moeten deze doorzichtig zijn. Op de overslaglocatie van het OLAZ, waar al het PMD wordt verzameld, wordt beoordeeld of er niet te veel vervuiling in zit. Als het PMD in grijze zakken zit, kan dit niet bekeken worden en wordt het afgekeurd.

Verminderen hoeveelheid restafval en inzet op kwaliteit van grondstoffen

De campagne maakt deel uit van het afvalbeleid van OLAZ, waarbij wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid restafval en het verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen. Het Zeeuwse restafval bevat nog te veel goed herbruikbaar PMD, namelijk zo’n 18 kilo per inwoner per jaar. Dit is een aanzienlijk deel gezien het lage gewicht en hoge volume van PMD.

Hoe meer er gerecycled wordt, hoe kleiner de hoeveelheid restafval. Bovendien kunnen van recyclebaar materiaal de mooiste nieuwe producten gemaakt worden. Iets waar je als inwoner zelf ook plezier van hebt.

Feiten en cijfers

Nederland behoort tot de koplopers in Europa: van alle metalen verpakkingen wordt 95% gerecycled, van de kunststof verpakkingen al 52%.

In Zeeland wordt in tien van de dertien gemeenten het PMD-afval gescheiden ingezameld. In Terneuzen, Borsele en Noord-Beveland wordt het PMD-afval bij de afvalverwerker gescheiden van het restafval.