Weer geld voor verkrotte woningen

De Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 7 oktober 2022 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan woningeigenaren helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 500.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 7 oktober tot en met 20 december 2022. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Sloop van een of meer particuliere woningen
 • Samenvoeging van twee of meer particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel)
 • De woning is gebouwd vóór 1980
 • (WOZ)-waarde is maximaal € 250.000
 • U moet eigenaar zijn van de woning
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem contact op met de Provincie Zeeland. U kunt uw vraag stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of zij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.