Baggerwerkzaamheden rondom Scherpenisse en Poortvliet

Waterschap Scheldetromen baggert in de maand augustus de sloten rondom Scherpenisse en Poortvliet. Voor de meeste percelen start het baggeren na de oogst in augustus 2022. Het werk is erg afhankelijk van het weer waardoor er geen precieze datum gegeven kan worden. 

Waarom baggeren?

Bagger is natte grond die in de loop der jaren in het water terecht is gekomen, waarin onder andere plantenresten, bladeren, zand en stof zitten. Te veel bagger, riet en waterplanten maakt de sloot ondiep, houdt de doorstroming tegen en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat en het water kan gaan stinken. Om dit te voorkomen, voert Waterschap Scheldestromen eens in de acht jaar bagger werkzaamheden uit.

Meer informatie

Meer informatie over het baggeren van waterlopen en kaart met baggergebieden kunt u terugvinden op: www.scheldestromen.nl