Voormalig Sloopterrein Oudelandsedijk Tholen opgeruimd

Het perceel achter het woonwagenpark aan de Oudelandsedijk te Tholen is na een opruim- en handhavingsactie die de hele dag duurde schoon opgeleverd: alle daar aanwezige afval en containers zijn afgevoerd en opgeruimd. Bij de integrale actie werd samengewerkt door diverse disciplines, waaronder toezichthouders, boa’s en politie. De dag verliep succesvol.

Het Thoolse woonwagenpark grenst langs de achterzijde aan een perceel, in de volksmond sloopterrein genoemd, dat eigendom is van de gemeente. De gemeentelijke grond was al langere tijd niet meer bedrijfsmatig in gebruik. Op het perceel was sprake van afvaldumping, opslag van schadelijke stoffen en er vonden regelmatig criminele activiteiten plaats. De zeecontainers, bouwketen, nissenhut en grote hoeveelheden sloopafval welke op het stuk grond aanwezig waren, zijn allemaal verwijderd. Het perceel is vervolgens afgezet met hekken. De al eerder geïnstalleerde camera’s gericht op de gemeentegrond blijven voorlopig in werking.

Gemeente Tholen werkt samen met de woonwagenbewoners aan een schone, veilige leefomgeving, met ruimte voor het woonwagenleven. Deze opruimactie draagt daaraan bij, omdat dit perceel en de woonwagenlocaties op elkaar aansluiten. De bewoners van het woonwagenpark zijn vooraf op de hoogte gesteld. Op termijn worden nabij de huidige woonwagenlocatie 6 standplaatsen gerealiseerd. De gemeente hoopt daarmee een locatie te realiseren zoals andere woonwijken op Tholen: een schone en veilige omgeving waar het prettig wonen is.