Verruiming sluitingstijd café en bar in de Nieuwjaarsnacht

Café- of bareigenaren kunnen voor de Nieuwjaarsnacht een verruiming van de sluitingstijd melden. In plaats van het reguliere sluitingstijdstip van 02.00 uur moet een café of bar dan uiterlijk om 05.00 uur dicht zijn voor publiek.

Inloggen met DigiD Aanvraag verruiming sluitingstijd DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvraag verruiming sluitingstijd

Melden

Uiterlijk één week van tevoren kunnen café- of bareigenaren via bovenstaande link een melding verruiming van de sluitingstijd doen bij de gemeente. Dit kan met hulp van DigiD of eHerkennnig. In het belang van de openbare orde en veiligheid kan de verruiming van het reguliere sluitingstijdstip worden geweigerd. 

Overige horeca

Voor de overige horecabedrijven zoals restaurants, brasserieën, cafetaria’s, snackbars en para commerciële inrichtingen gelden de normale sluitingstijden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

1