Tiny Forest aangeplant in Sint-Annaland

Op Nationale Boomfeestdag (15 maart) is het Tiny Forest (minibos) in het nieuwe parkje aan de Kloosterstraat in Sint-Annaland aangeplant. Wethouder Corniel van Leeuwen, leerlingen uit de groepen 5 van de School met de Bijbel en OBS de Casembroot, leerkrachten, natuurouders, medebewoners, Anna Groen, IVN Natuureducatie en medewerkers van Rabobank Zeeuwse Delta staken hiervoor hun handen uit de mouwen.

Nadat de groepen 5 in het buitenlokaal hun eerste gastles hebben gevolgd over het planten van een boom, hebben wethouder van Leeuwen, Anton Geluk (Rabobank Zeeuwse Delta) en Sander Westdorp (Anna Zorgt) een korte toespraak gehouden. Na afloop hebben de leerlingen het ‘Stallandse Hymne’, een lied waarbij onder andere een schepbeweging wordt gemaakt, gezongen.

Stallands Leerbos

Leerlingen van beide bassischolen hebben het Tiny Forest de naam ‘Stallands Leerbos’ gegeven. Samen met wethouder van Leeuwen, Anton Geluk (Rabobank Zeeuwse Delta), Janet Hakkeling (directeur OBS de Casembroot), Ivo Troost (directeur School met de Bijbel) en Sander Westdorp (Anna Zorgt) onthulden leerlingen van beide scholen het informatiebord met de naam. Na de onthulling zijn alle aanwezigen aan de slag gegaan met het planten van de bomen.

Gezonde plek

Het minibos en parkje komen op de locatie van de oude bibliotheek te staan, vlakbij de Brede School. Het park en bos zijn aangelegd op basis van een ontwerp dat de gemeente Tholen met behulp van IVN Natuureducatie, beide basisscholen, natuurouders en buurtbewoners heeft gemaakt. Het is niet alleen een gezonde plek voor vlinders, bijen en vogels, maar ook voor mensen; het zorgt voor een gezondere leefomgeving, ontmoetingen en kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur.

Toelichting ontwerp

In het ontwerp is het minibosje het hart van het park. Het 200 m2 grote bos krijgt één ingang, een pad van houtsnippers en een buitenlokaal. Het bos wordt aangeplant volgens het principe Tiny Forest, waarbij veel verschillende soorten inheemse bomen en struiken dicht op elkaar worden aangeplant. In de omliggende groenzone komt een pad, een bankje en een klimboom. Langs de trottoirs komen vaste planten en struiken, waarbij gelet wordt op de diversiteit van de planten en hun betekenis voor dieren zoals vlinders en vogels. Het park wordt daarnaast zo ingericht dat het bij extreme neerslag gebruikt kan worden als buffer om de omliggende straten droog te houden.

Gift

Gemeente Tholen heeft een Tiny Forest (minibos) cadeau gekregen van Rabobank Zeeuwse Delta om te vieren dat Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Rabobank Oosterschelde in 2022 zijn samengegaan.