Tijdelijke aanpassing Bijstand voor zelfstandigen

Sinds 1 oktober 2021 zijn de financiële steunmaatregelen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) stopgezet. Veel ondernemers die geraakt waren door de coronamaatregelen hebben ondertussen zelfstandig of met hulp van de gemeente hun bedrijf voort kunnen zetten of een andere baan gevonden. Om uw bedrijf draaiende te houden of om uw gezin te onderhouden, kan Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) nodig zijn. Tot en met maart 2022 geldt een aangepast Bbz voor levensonderhoud . Deze aanpassingen gelden alleen als u in januari, februari of maart 2022 een Bbz-uitkering aanvraagt. De aanvraagmogelijkheid voor oktober tot en met december 2021 is vervallen.

Aanpassingen in de Bbz-uitkering

  • De Bbz-uitkering kunt u in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022 voor 1, 2 of maximaal 3 maanden aanvragen.  Dit kan met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dat u de uitkering per 1e van de maand aanvraagt en maximaal 1 maand terugwerkende kracht in een kwartaal.
  • Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend.
  • De Bbz-uitkering ontvangt u als een gift. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. Als u te weinig ontvangen heeft, dan krijgt u een nabetaling.
  • Zakelijk- en privévermogen tellen voor de uitkering niet mee. Wel wordt er gekeken of uw bedrijf levensvaatbaar is. Voor het vaststellen van de levensvatbaarheid is het totale vermogen van belang. Er worden daarom wel gegevens over het vermogen opgevraagd.
  • Voor het Bbz geldt een urencriterium. Als u al langere tijd zelfstandige bent, geldt per kalenderjaar een urencriterium van minmaal 1225 uur. Het zal van de sector waarin u werkt afhangen of dit criterium behaald wordt. 

De tijdelijke aanpassingen in het Bbz gelden niet voor het aanvragen van een bedrijfskapitaal. Ook gelden de aanpassingen niet als u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering had.

Meer informatie en uitkering aanvragen

Overige ondersteuning

De gemeente Tholen kan u ook ondersteuning bieden in de vorm van financiering, coaching, om- en bijscholing, hulp bij schulden of het zoeken naar een baan. Samen met een bedrijfsadviseur wordt uw situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar de toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hiervoor op de website van de gemeente Tholen een aanvraag indienen via de knop 'Ondersteuning heroriëntatie voor ondernemers'.

Direct ondersteuning aanvragen