Tholen stelt energienoodfonds open

De gemeente Tholen opent vanaf 15 februari 2023 een energienoodfonds. De gemeente helpt hiermee inwoners, bedrijven, verenigingen en kerken als ze in financiële problemen zitten door hoge energiekosten. De ondersteuning is afhankelijk van de situatie, waarbij we uitgaan van ondersteuning op maat. Vanaf 15 februari is aanvraag mogelijk via www.tholen.nl/energienoodfonds. Het fonds is beschikbaar tot en met 30 juni 2023.

Uit het fonds is een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten beschikbaar. De gemeenteraad heeft 300.000 euro beschikbaar gesteld voor het noodfonds. Het energienoodfonds is er voor inwoners, bedrijven, verenigingen en kerken (religieuze instellingen) in de gemeente Tholen die vanwege de stijgende energielasten de energienota of andere rekeningen niet meer kunnen betalen. Voor inwoners wordt er maatwerk geleverd. Dit betekent dat op basis van de situatie een passende (financiële) ondersteuning wordt gegeven. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de aanvraag digitaal te doen, kunnen contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0166.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor het noodfonds. Zo moeten inwoners 18 jaar en ouder zijn, wonen in de gemeente en een huurovereenkomst en energiecontract op eigen naam hebben. Een bedrijf, vereniging, stichting of kerk moet onder andere een eigen accommodatie en gevestigd zijn in onze gemeente. Aan iedere toegekende bijdrage zit verplicht een energiecoach/duurzaamheidsadviseur gekoppeld die adviseert over de maatregelen om energieverbruik te verminderen.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Sinds 7 februari kan men ook gebruik maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie via https://www.noodfondsenergie.nl. Het Noodfonds is een initiatief van Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (Nederlandse SchuldhulpRoute) en SchuldenlabNL. De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds. Het Noodfonds is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen of laag middeninkomen. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Bij de aanvraag van het Thools energienoodfonds wordt bekeken of er ook recht is op dit landelijk fonds.

Daarnaast is het nog mogelijk om tot 1 maart 2023 om de energietoeslag 2022 aan te vragen via www.tholen.nl/energietoeslag-aanvragen

Kom ik in aanmerking voor het noodfonds?

Bekijk de voorwaarden om zien of u in aanmerking komt. Weet u na het lezen van de voorwaarden toch niet helemaal zeker of u in aanmerking komt? Bel ons via het algemene telefoonnummer 14 0166. 

Ik heb geen Digid. Hoe kan ik aanvragen?

Neem contact op met de gemeente via 14 0166 voor hulp. Een voorzieningsconsulent kan u eventueel ondersteunen.

Welke gegevens moet ik meesturen?

In de voorwaarden staan aangegeven welke gegevens we van u nodig hebben voor de aanvraag. Mocht u niet alle gegevens bij de hand hebben, vul dan het formulier toch zover mogelijk in. Wij kijken dan wat we nog van u nodig hebben om de aanvraag in behandeling te nemen.

Ik kom in aanmerking voor het energienoodfonds. Hoeveel geld krijg ik dan?

Dit is geen vast bedrag, maar afhankelijk van uw situatie of die van uw bedrijf, vereniging, stichting of kerk.

Wat als ik wel gebruik wil maken van het noodfonds maar niet van de hulp van een energiecoach of duurzaamheidsadviseur?

De inzet van de energiecoach (voor inwoners) of duurzaamheidsadviseur (voor bedrijven/organisaties) is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het noodfonds. Bij uw aanvraag tekent u ervoor dat er een energiecoach of duurzaamheidsadviseur bij u langskomt. Hiermee verplicht u zich om hieraan mee te werken. De gemeente vindt het belangrijk dat u duurzaam wordt geholpen. Door het inzetten van een energiecoach/-adviseur proberen we uw kosten te verlagen.

Wat als ik al een energiecoach/-adviseur heb maar nog geen financiering om de adviezen uit te voeren of dit anderszins niet lukt?

We zullen bij de aanvraagbehandeling met u bespreken wat een eventuele oplossing kan zijn.

Ik heb nu al flinke geldproblemen die niet op te lossen zijn met het noodfonds. Wat kan ik doen?

Neem in ieder geval contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met onze medewerkers van Schuldhulpverlening. Zij kunnen met u bekijken welke stappen u het beste kunt zetten en eventueel doorverwijzen.

Ik kom niet in aanmerking voor het noodfonds. Zijn er nog andere regelingen waar ik gebruik van kan maken?

Ja, mogelijk heeft u recht op het landelijk noodfonds. Meer info en aanvragen via https://www.noodfondsenergie.nl. Daarnaast kunt u bij de gemeente hulp aanvragen bij financiën.

Hoelang duurt het voordat ik een reactie heb op mijn aanvraag?

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst en binnen 8 weken behandeld. U krijgt schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor het noodfonds en voor welk bedrag.