Subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden

Op 16 april hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland een nieuwe ronde van de regeling voor Hergebruik Leegstaande Panden voor wonen (HELP) vastgesteld.

De regeling is bedoeld om leegstaande panden zoals kantoren, banken, kerken of winkels te hergebruiken voor wonen. Dit kunnen beeldbepalende panden zijn of beeld verstorende verpauperde panden. Voor beeld verstorende panden is sloop en herbestemming van de locatie een mogelijkheid.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een leegstaand pand. Dit kunnen gemeenten, bedrijven, stichtingen of particulieren zijn. 

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd van 13 mei tot en met 30 juni 2024.

In de periode voorafgaand aan de openstelling is er een mogelijkheid voor een vooroverleg, deze periode loopt van 22 april t/m 20 mei 2024. Het wordt aangeraden hier gebruik van te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het aanmeldingsformulier vooroverleg.

Wat is de maximale subsidie?

Per project is er een maximum bedrag van € 200.000. Er is voor deze subsidie € 1.300.000 beschikbaar.

Meer informatie

De te subsidiëren activiteiten dienen binnen een jaar na einde openstelling van de regeling te starten en binnen 3 jaar na openstelling beëindigd te zijn. De Provincie beoordeelt de projecten op de criteria kwaliteitsverbetering, impact, transformatie, duurzaamheid en cultuurhistorie. Elk project krijgt punten voor genoemde criteria en de projecten met de meeste punten komen in aanmerking voor een subsidie vanuit de regeling Hergebruik Leegstaande Panden.

Meer informatie over de regeling vindt u op www.zeeland.nl