Subsidie voor restauratie van twee Thoolse rijksmonumenten

De Provincie Zeeland verleent dit jaar 1,7 miljoen euro subsidie voor de restauratie van zes Zeeuwse rijksmonumenten. Twee van deze zes monumenten staan in de gemeente Tholen: Van Dam orgel in Tholen en boerderij De Plantage ook in Tholen. Voor de restauratie van het orgel is 500.000 euro toegekend en voor restauratie van de boerderij 492.000 euro.

Wethouder Peter Hoek, verantwoordelijk voor onder andere erfgoed, is enorm blij met deze toewijzing: “Dit is het gezamenlijke resultaat van investeren in erfgoed door de gemeente en de inspanningen van de eigenaren om een goede aanvraag in te dienen. We zijn dankbaar voor de subsidie. Dit past in onze erfgoedvisie. De planning is om dit jaar meer dan 125 gemeentelijke monumenten aan te wijzen, waarbij de raad ook geld beschikbaar stelt voor instandhouding. Ik wens de eigenaren veel succes bij de uitvoering van de restauraties.”

Van Dam orgel

Het Van Dam orgel staat in de Grote kerk (Onze Lieve Vrouwe kerk) in Tholen. Het orgel is in 1832 gebouwd door Luitje en Jacob van Dam voor de Galileërkerk in Leeuwarden. Tijdens de restauratie in de jaren vijftig is dit orgel aangekocht en naar Tholen overgebracht. Vorig jaar greep het Van Dam orgel nog net naast de subsidie. De subsidieaanvraag is daarna herzien.

Boerderij De Plantage

De boerderij De Plantage aan de Mosselhoekseweg in Tholen bestaat uit meerdere panden, waaronder een woonhuis. De oudste bouwfase van dit pand is vermoedelijk uit de zestiende eeuw. Waarschijnlijk is in de zeventiende eeuw een nieuw gebouw geplaatst waarbij kelder werd gehandhaafd. De jaartalankers verwijzen naar een volgende grote verbouwing in 1768. In het pand zijn nog veel originele interieurdetails aanwezig. Voor de boerderij De Plantage was eerst nog geen toekomstperspectief. Na het advies van restauratieaannemer Hans Smeenk en een bouwhistorisch onderzoek (mogelijk gemaakt door de gemeente) besloten de eigenaren voor restauratie te gaan.