Proefvaart riviercruiseschip voorspoedig verlopen

De proefvaart van Rivertech Nautisch Management uit Arnhem namens AmaWaterways in de vluchthaven van Tholen is goed verlopen. Het college kijkt met een positief gevoel terug op de testvaart van afgelopen 13 januari 2022 en zet het onderzoekstraject voort.

Rederijen Rivertech/AmaWaterways en Boat Bike Tours hebben interesse getoond om Tholen als aanlegplaats te gebruiken voor riviercruises. De proefvaart van donderdag 13 januari 2022 maakt deel uit van het onderzoekstraject waarin door gemeente, rederijen en Rijkswaterstaat gezamenlijk gekeken wordt naar de kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke wens. Het streven van de gemeente Tholen is daarbij om gebruik te kunnen maken van een aanlegsteiger waar aan beide zijden aangemeerd kan worden.

Verkenningen

Hoewel de proefvaart goed verlopen is – het schip kon manoeuvreren en aanleggen – wil dit niet zeggen dat daarmee de plannen rond zijn. De rederijen zullen hun bevindingen terugkoppelen aan de moederbedrijven, terwijl Rijkswaterstaat en gemeente Tholen zich buigen over de scheepskaarten waarop verdere mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld worden gebracht. Serieuze plannen voor een aanlegplaats houden onder andere in dat er baggerwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden in de Thoolse haven, een vergunningentraject voor walstroom moet worden opgestart en alternatieve stroomvoorzieningen verkend moeten worden. Eerst moet duidelijk zijn welke implicaties dat met zich meebrengt.

Gesprek

Wethouder Frank Hommel was aanwezig bij de proefvaart, die – ondanks dichte mist – enig bekijks trok in de haven. Hij wil de komende maanden duidelijkheid krijgen over nog levende vragen en verwacht in het voorjaar met concrete bevindingen in gesprek te gaan met zowel inwoners als andere betrokken partijen.

Lees ook: Riviercruiseschip meert aan