Proef afval scheiden Stavenisse en Scherpenisse

Op deze pagina leest u informatie over de proef afval scheiden die loopt van 8 maart tot en met 9 september 2022 in Stavenisse én in Scherpenisse.

In de periode vanaf maart tot en met september onderzoeken we, samen met inwoners, hoe we het afval nog beter kunnen scheiden. In januari hebben inwoners een brief van de gemeente ontvangen met informatie. In augustus ontvangen inwoners van Stavenisse en Scherpenisse informatie van de gemeente over de inzameling van restafval na 9 september.

Uiteindelijk doel

Het uiteindelijke doel is de hoeveelheid restafval omlaag te brengen van nu gemiddeld 203 kilo per inwoner per jaar naar uiteindelijk 30 kilo restafval per persoon per jaar.

Door in deze warmere periode het GFT (met etensresten) iedere week op te halen en luiers gescheiden in te zamelen ontstaat de mogelijkheid om het restafval minder vaak op te halen. Samen verbeteren we de inzamelservice op de grondstoffen en verlagen we het aantal kilo’s restafval waardoor de kosten voor het verbranden van dit restafval minder snel stijgen.

De ervaringen en resultaten van deze proef gebruikt de gemeente om in 2022 keuzes te maken over de toekomstige inzamelwijze van afval en grondstoffen voor de hele gemeente Tholen.

Wat betekent dit voor inwoners van Stavenisse?

De inwoners van Stavenisse hebben al ervaring opgedaan met de proef en starten vanaf 8 maart gelijk met het wekelijks ophalen van GFT+E (op donderdag) en één keer in de zes weken ophalen van het restafval. Er zijn drie inzamellocaties voor luierafval en afval van incontinentiemateriaal in Stavenisse. Op dinsdag 5 april is er een informatieavond in het dorpshuis De Stove waar inwoners hun vragen of opmerkingen kwijt kunnen.

Wat betekent dit voor inwoners van Scherpenisse?

In Scherpenisse starten inwoners vanaf 8 maart met het wekelijks ophalen van de GFT+E als extra service. Op donderdag 21 april is er een inloopavond in dorpshuis de Sassegrave waar men de sleutels voor de luiercontainers kan ophalen. Er komen drie locaties voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

Vanaf 31 mei 2022 volgt een periode waarin het restafval voor hen één keer in de zes weken wordt opgehaald.  Op donderdag 2 juni is de tweede inloopavond in dorpshuis de Sassegrave. Op beide inloopavonden zijn de beleidsmedewerker en afvalcoach van de gemeente aanwezig om uw vragen en opmerkingen te bespreken.