Openstelling bypass N286 en sloop viaduct

De werkzaamheden voor de derde ontsluiting Tholen zijn volop bezig. De afgelopen weken legde bouwbedrijf Heijmans onder andere een bypass aan naast de N286. Op vrijdag 21 april wordt de bypass opengesteld voor verkeer. Op maandag 24 april start de sloop van het viaduct over de N286.

Bypass N286

Via de bypass naast de N286 kan het doorgaande verkeer langs het werkvak rijden. Het verkeer kan zo veilig passeren en rijdt nauwelijks extra om. Daardoor is de verkeershinder op deze route beperkt. Ook zorgt de bypass ervoor dat het bouwverkeer en het reguliere verkeer zo min mogelijk mengen om ieders veiligheid te garanderen. Vanaf vrijdag 21 april is de bypass open voor verkeer.

Sloop viaduct

Het bestaande viaduct over de N286 is afgesloten. De toegangswegen naar het viaduct zijn al deels gesloopt. Op maandag 24 april start de sloop van het viaduct. Op de locatie van het viaduct komt de nieuwe kruising van de N286, ter plaatse van het viaduct legt Heijmans een fietstunnel aan zodat voetgangers en fietsers op een veilige manier de N286 kunnen kruisen.

Kijkpunt sloop viaduct

Belangstellenden die de sloopwerkzaamheden willen bekijken, vragen we om dit vanaf een veilige plek te doen en het werkvak niet te betreden. Een mogelijk kijkpunt is achter de Garnalenstraat. Hier is de sloop van het viaduct op veilige afstand te volgen, zonder dat de werkzaamheden gehinderd worden. Deze locatie is per fiets en te voet bereikbaar. De sloop start op maandag 24 april en duurt naar verwachting vier tot vijf dagen.

Toekomstig Tholen

Toekomstig Tholen is een project van de gemeente Tholen om de bereikbaarheid van Tholen te verbeteren. Om de bereikbaarheid te verbeteren, wordt er een nieuw kruispunt aangelegd ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286.