Opdracht Brede School Sint-Maartensdijk gegund aan bouwbedrijf Schrijver

Op 8 november 2021 is door de gemeente Tholen, in samenwerking met schoolbesturen OcTHO  van De Rieburch en VCPOZ van de Juliana van Stolbergschool, besloten om bouwbedrijf Schrijver B.V. uit ’s-Gravenpolder de opdracht te gunnen voor Fase 1 van de nieuwe Brede School in Sint-Maartensdijk. Fase 1 houdt in het ontwerpen van de nieuwbouw alsook het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Gunning van de complete nieuwbouw vindt plaats als Fase 1 succesvol is doorlopen.

Bij de aanbesteding heeft bouwbedrijf Schrijver goed aangegeven hoe de toekomstige gebruikers worden betrokken bij het ontwerpproces. Daarnaast heeft bouwbedrijf Schrijver het besef dat het om een vernieuwende opdrachtnemersrol gaat, waarbij diverse keuzes in gemeenschappelijkheid tot stand komen. Naar het zich laat aanzien kan in het voorjaar van 2022 het definitief ontwerp worden vastgesteld. Afhankelijk van definitieve keuzes in het ontwerp van het gebouw en de marktontwikkelingen zal blijken of de realisatie van de brede school binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget gerealiseerd kan worden.

Als alles goed gaat, kan de nieuwe school in 2023 in gebruik worden genomen.

Werk

Bouwbedrijf Schrijver B.V. zet in op een kwalitatief hoogstaande, functionele en duurzame huisvesting met lage exploitatielasten, waarbij de gewenste onderhouds- en energieprestaties van tevoren worden vastgelegd en tijdens de gehele levensduur worden gemonitord. Vanwege deze ambities en om maximale afstemming tussen de diverse benodigde disciplines te waarborgen, is het project aanbesteed als één ‘werk’: één geïntegreerde totaaloplossing voor ontwerp, nieuwbouw, technisch beheer en onderhoud met gegarandeerde energieprestaties.

Lokale aannemer

Wethouder Peter Hoek heeft de nieuwbouw van de scholen namens de gemeente in zijn portefeuille. Hoek: “We zijn blij met dit resultaat en met het feit dat met een lokale aannemer, want bouwbedrijf Schrijver heeft een vestiging in Poortvliet, snel stappen gemaakt kunnen worden in het concretiseren van het project”. Bestuurder Jan Berends van OcTHO geeft aan: “Dit is een prima keuze, omdat het de voortgang van het ontwerp- en bouwproces ten goede komt.” Bestuurder André Verwijs van VCOPZ sluit zich hier bij aan: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”