Onderzoek onder inwoners: hoe denkt u over het toerisme in onze gemeente?

Kenniscentrum Kusttoerisme voert in opdracht van de Provincie Zeeland en de gemeente Tholen een onderzoek uit naar de mening van inwoners van de gemeente Tholen over het toerisme in de gemeente. Inwoners van de gemeente hebben een brief ontvangen waarin gevraagd wordt deel te nemen aan een vragenlijst. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 24 oktober. Inwoners die de vragenlijst invullen kunnen kans maken op een cadeaubon ter waarde van 50 euro. 

Doel onderzoek

Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in de mate waarin u als inwoner het toerisme steunt, of u positieve en negatieve effecten ervaart en zo ja welke, en of u vindt dat het toerisme nog mag groeien.

De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor de keuzes die we maken over de toekomstige ontwikkeling van het toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. Uw antwoorden zijn erg waardevol, óók als er in uw directe woonomgeving nog weinig toerisme is. Wij hopen dan ook dat u bereid bent om uw medewerking te verlenen.