NK en ZK Tegelwippen gestart

Wethouder Corniel van Leeuwen gaf donderdagmiddag 6 april het startsein van de deelname van de gemeente Tholen aan het NK en ZK Tegelwippen door zelf de eerste tegels te verwijderen.

Wethouder Van Leeuwen: “De belangrijkste reden om met het tegelwippen mee te doen is om de eigen leefomgeving in de gemeente leefbaarder te maken. Als we de felbegeerde Goude Tegel en Gouden Schep winnen is dat mooi meegenomen, het is zeker niet het hoofddoel. Het motto is meer groen en minder stenen.”

We krijgen in Nederland met steeds extremer weer te maken. Er ontstaat hittestress, omdat onze omgeving zo veel stenen bevat. Stenen verkoelen niet en zorgen voor wateroverlast, want regenwater heeft bij veel verharding geen goede uitweg. Wel bij meer groen in de omgeving. Bomen zorgen voor verkoeling en bloemperken nemen regenwater op. Een groenere leefomgeving betekent meer biodiversiteit en een mooiere, gezondere leefomgeving.

Pleintje Hoogstraat

Daarom was het startsein op het pleintje aan de Hoogstraat in Tholen zegt wethouder Van Leeuwen. In plaats van het bankje plaatsen we daar zitranden op grotere afstand van de boom. Vogelpoep die nu steeds op het bankje valt, levert dan geen hinder meer op. Zitranden en verharding blijven vrij van vogelpoep. De zitranden kunnen we gemakkelijk schoon maken als er vervuiling op komt.

Sfeerimpressie en sfeerbeeld

Hierboven sfeerimpressie van halfverharding, een strook van 60 cm. breed, met flexibele kantopsluiting en hieronder sfeerbeeld van de beplantingen.

NK en ZK

Het NK en ZK Tegelwippen duurt van 21 maart tot en met 31 oktober en draagt op een gezonde manier met een competitie element bij aan een leefbare omgeving. De spelregel is simpel zegt wethouder Van Leeuwen: “De gemeente die de meeste tegels wipt en ze vervangt door groen wordt kampioen van Nederland of Zeeland. Uiteindelijk wint iedere inwoner bij deze wedstrijd. Als Tholenaren tegels vervangen door groen, maken we de gemeente meer klimaatbestendig. Iedereen in Tholen kan meedoen door tegels te wippen in de eigen tuin, of door het aanleggen van een geveltuintje.”

Iedereen doet wat

De gemeente Tholen gaat ook zelf aan de slag door in de openbare ruimte straatstenen en trottoirtegels te verwijderen en daarvoor beplanting aan te brengen. Dat doen we binnen herinrichtingsprojecten, zoals in de Burgemeester Baasstraat in Sint-Annaland. Ook op andere locaties zijn of gaan we aan de slag om tegels te verwijderen en groen aan te leggen, zoals: Burgemeet en Molenstraat Poortvliet, Laban Deurloostraat Scherpenisse, Huygensstraat, Ring, Begraafplaats en parkeerterrein Wellevaete Sint-Annaland, Bebouwde Dam, Mossellaan, Markt. Tenslotte de Hoogstraat Tholen, waar wethouder Van Leeuwen zijn steentjes verwijderd.

Hoe doet u mee?

Als u meedoet kunt u het aantal tegels dat u in uw tuin verwijdert doorgeven op de website www.nk-tegelwippen.nl. Daar vindt de landelijke registratie plaats en ziet u de actuele stand van de verwijderde tegels.

Melden en ophalen verwijderde tegels

Als u voor het tegelwippen verwijderde tegels wilt laten ophalen, dan kunt u de tegeltaxi bestellen. U kunt dit melden via de Beter Buiten App of bellen met de gemeente Tholen, tel. 14 0166. Geef dan duidelijk aan dat het om de tegeltaxi gaat en het aantal vierkante meters tegels die u heeft verwijderd. De tegeltaxi haalt maximaal 5 m2 aan tegels op. Heeft u meer dan 5 m2 tegels, bel dan eerst met de gemeente voordat u ze verwijderd. De gemeente haalt met de tegeltaxi alleen tegels op die u heeft verwijderd voor het aanbrengen van groen. Dus geen stoepranden, zand, bielzen of ander tuinafval. De gemeente verzoekt u om tegels zorgvuldig aan straat te leggen, zodat die geen blokkade vormen voor voetgangers en mensen met rollator of in een scootmobiel. Een vrachtwagen moet er bij kunnen komen.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie het NK Telgelwippen www.nk-tegelwippen.nl en over het ZK Tegelwippen www.zeeland.nl/zeelandverandertmee.